Pravila o privatnosti

Opštoj regulativi o Zaštiti Podataka (General Data Protection Regulation (GDPR))

Ova pravila privatnosti važe za Portal: www.infaceinvestgroup.com. Izdana su od strane kompanije InFace Invest Group Ltd kojima se uređuje privatnost svih posetilaca i onih koji se odluče za registraciju.

Pravila određuju različite oblasti koje se odnose na privatnost korisnika i opisuju obaveze i zahteve korisnika i vlasnika Portala. Pored toga, način na koji ovaj Portal obrađuje, čuva i štiti korisničke podatke i informacije detaljno je navedeno u pravilima.

Portal kompanije InFace Invest Group LTD (u nastavku: Portal)

Ovaj Portal i njegovi vlasnici proaktivno pristupaju zaštiti privatnosti korisnika i osiguravaju preduzimanje neophodnih koraka kako bi zaštitili privatnost svojih korisnika tokom njihove posete. Ovaj Portal je u skladu sa svim zakonima međunarodnog prava i zahtevima za privatnost korisnika.

Korišćenje kolačića

Ovaj Portal koristi kolačiće kako bi poboljšao iskustvo korisnika prilikom posete Portala. Gde je primenjivo, ovaj Portal koristi sistem kontrole kolačića koji korisniku omogućava prilikom prve posete Portalu da dozvoli ili onemogući korišćenje kolačića na svom računaru / uređaju. Ovo je u skladu sa najnovijim zakonskim zahtevima za Portal da dobiju eksplicitnu saglasnost od korisnika pre nego što napuste pozadinu ili čitaju datoteke kao što su kolačići na korisničkom računaru / uređaju.

Kolačići su mali fajlovi sačuvani na hardveru računara korisnika, koji prate i čuvaju informacije o interakcijama korisnika i korišćenju Portala. Ovo omogućava Portalu preko svog servera da korisnicima pruži prilagođenu i adekvatnu posetu Portalu.

Korisnicima se preporučuje da ukoliko žele da odbiju korišćenje i čuvanje kolačića sa ovog Portala na hard disku svojih računara, trebalo bi da preduzmu neophodne korake u okviru bezbednosnih postavki svojih web pregledača kako bi blokirali sve kolačiće sa ovog Portala i prodavača spoljnih servisa.

Ovaj Portal koristi softver za praćenje radnji svojih posetioca kako bi im osigurao bolje razumevanje prilikom korištenja sadržaja na stranicama portala. Ovaj softver obezbeđuje Google analitika koja koristi kolačiće kako bi pratila upotrebu posetilaca. Softver će sačuvati kolačić na tvrdom disku računara kako bi pratio i nadgledao njihovo angažovanje i korištenje Portala, ali neće čuvati  ili prikupljati lične podatke.

Ostali kolačići mogu da se čuvaju na čvrstom disku vaših kompjutera pomoću spoljnih proizvođača kada ovaj Portal koristi referalne programe, sponzorisane veze ili reklame. Takvi kolačići se koriste za konverziju i praćenje referala i obično ističu nakon 30 dana, mada neki mogu trajati duže. Nijedna lična informacija se ne čuva ili prikuplja.

Stranica Moj Nalog

Na stranici Moj Nalog nalaze se podstranice Profil i KYC koje prikupljaju sve relevantne podatke na 2 načina, a koji su potrebni kao dokaz autentičnosti unetih podataka i kao jedan od preduslova za potpisivanje Franšiznog ugovora. Kompanija InFace Invest Group potpisuje Franšizni ugovor isključivo sa članovima koji su se složili sa unosom podataka (prilikom registracije slaganje sa Pravilima Privatnosti), uneli podatke (na stranici Profil) i unete podatke potvrdili unosom dokumenata (na stranici KYC), a posle provere autentičnosti dobili od Kompanije InFace Invest Group status VERIFIKOVAN.

Podstranica Profil

Popunjavanje obaveznih polja koja su označena * (posetite stranicu Profil) na dva načina: 

I način: Pojedinac kao Fizičko lice (PA-Perasonal Account (Lični Nalog)) unosi Lične podatke

II način: Pojedinac kao Pravno lice (BA-Business Account (Biznis ili Poslovni Nalog)) unosi Lične podatke kao odgovorno lice ispred Pravnog subjekta i podatke Pravnog subjekta

Podstranica KYC

KYC (Know Your Customer) što u prevodu znači: Upoznajte Svog Klijenta.

Podstranica KYC služi za prikupljanje dokumenata na 2 načina kao potvrda autentičnosti unetih podataka (na podstranici Profil), (posetite stranicu KYC):

I način: Pojedinaca kao Fizičko lice (PA), unosi Lične dokumente

II način: Pojedinaca kao Pravno lice (BA), unosi Lične dokumente i dokumente Pravnog subjekta.

Kompanija InFace Invest Group ima 3 preduslova za potpisivanje Franšiznog ugovora:

I preduslov: Kupovina Startnog paketa u roku od 30 dana,

II preduslov: Registracija najmanje jednog direktnog člana  u roku od 90 dana.

III preduslov: Unos tačnih podataka i unos Dokumenata kao potvrda autentičnosti unetih podataka u roku od 90 dana.

Donošenjem odluke za potpisivanje Franšiznog ugovora i ispunjavanje svih preduslova, član preuzima Franšizni ugovor na podstranici KYC (koji je dostupan odmah posle Verifikacije) i potpisuje ga, a unosi ga nazad na istoj podstranici KYC, a od tog trenutka mu je dostupan ceo set dokumenata Kompanije InFace Invest Group za preuzimanje u svakom trenutku u narednom neograničenom periodu. Ovaj način je Pravno prihvatljiv i služi kao garancija u poslovanju između Fizičkog lica ili Fizičkog lica i Pravnog subjekta sa jedne strane i Kompanije InFace Invest Group sa druge strane.

Svi relevantni podaci i dokumenta prikupljeni od strane Kompanije InFace Invest Group su zaštićeni i Kompanija garantuje da ista neće zloupotrebiti niti dostaviti trećem licu, a služe isključivo u svrhu potpisivanja Franšiznog ugovora.

Podaci koji će biti dostupni drugim članovima u Kompaniji se odnose na Korisničko ime ili ID broj i Email adresu u svrhu međusobne komunikacije za razmenu informacija koje doprinose njihovom poslovanju. Svaki registrovani član u Kompaniji se slaže prilikom registracije sa uslovom da ove informacije budu dostupne za druge članove Kompanije.

Franšizni Ugovori

Kompanija InFace Invest Group ima dva modela Franšiznog ugovora:

I model: Ovaj model se primenjuje na članove kao PA i BA  u Kompaniji InFace Invest Group

II model: Ovaj model se odnosi na druge Kompanije koje ističu svoje poslovanje na našem Portalu

Unutrašnje veze

Portal InFace Invest Group ima unutrašnje veze sa drugim Kompanijama koje ističu svoje poslovanje na našem Portalu i imaju svoju Politiku Privatnosti koja je istaknuta na njihovim podstranicama i Kompanija InFace Invest Group ne odgovara za njihova Pravila Privatnosti koja se odnose na njihovo prikupljanje podataka od njihovih članova i sa njihovom bazom podataka. Kompanija InFace Invest Group pruža drugim Kompanijama mogućnost integracije njihovog poslovanja na našem Portalu sa zasebnom bazom kojom će upravljati isključivo svaka Kompanija za sebe i imati samo ona pristup podacima ili oni kojima ta Kompanija dozvoli ali Kompanija InFace Invest Group sa tim bazama, podacima i odlukama drugih Kompanija nema veze i mi nemamo nikakvu odgovornost što potvrđuju Franšizni ugovori između drugih Kompanija sa jedne strane i Kompanije InFace Invest Group sa druge strane.

Kontakt i komunikacija

Korisnici koji kontaktiraju ovaj Portal i / ili vlasnike to čine po sopstvenom nahođenju i pružaju sve one lične podatke koji se zahtevaju, na sopstveni rizik. Vaši lični podaci se čuvaju u zagarantovanoj diskreciji i čuvaju se zaštićeno sve dok za to postoji potreba, kako je detaljno navedeno u Opštoj regulativi o Zaštiti Podataka (General Data Protection Regulation (GDPR))

Ovaj Portal i njegovi vlasnici koriste informacije koje su nam dostavljene kako bi Vama pružili dodatne informacije o proizvodima i uslugama koje nudimo ili kako bi Vam pomogli i odgovorili na sva pitanja ili upite koje ste možda poslali.

Vaši podaci se ne prenose trećoj strani.

Spoljašnje veze

Iako ovaj Portal samo izgleda da uključuje kvalitetne, sigurne i relevantne spoljne veze, korisnicima se savjetuje da usvoje politiku privatnosti pre nego što kliknu na bilo koje spoljne web linkove pomenute na ovom Portalu. (Spoljne veze su linkovi koji se mogu kliknuti na tekstu / baneru / slici ili na drugim web stranicama.)

Vlasnici ovog Portala ne mogu garantovati ili verifikovati sadržaj bilo koje spoljašnje povezane web lokacije uprkos njihovim najboljim naporima. Korisnici bi zato trebali prihvatiti da kliknu na vanjske veze na sopstveni rizik i da ovaj Portal i njegovi vlasnici ne mogu biti odgovorni za bilo koju štetu ili implikacije uzrokovane posećivanjem spomenutih spoljnih veza.

Duštvene medijske platforme

Komunikacija, angažman i akcije koje se preduzimaju preko eksternih društvenih medija ili platformi na kojima učestvuje i ovaj Portal, su prilagođeni uslovima kao i politici privatnosti sa svakom društvenom i medijskom platformom.

Korisnicima se preporučuje da koriste društvene medije ili platforme i da mudro komuniciraju / angažuju na njima s pažnjom i oprezom u vezi sa njihovom privatnošću i ličnim detaljima. Ovaj Portal i njeni vlasnici nikad neće tražiti lične ili osjetljive informacije putem platformi za društvene medije i ohrabriti korisnike koji žele da razgovaraju o osjetljivim detaljima kako bi ih kontaktirali putem primarnih komunikacionih kanala, na primer putem telefona ili e-pošte na društvenim ili medijskim platformama, već komunikacija se odvija isključivo preko podrške u sastavu Portala.

Ovaj Portal može da koristi dugmad za društveno deljenje koja pomaže u deljenju web sadržaja direktno sa Portala na predmetnu društvenu mrežu. Korisnicima se preporučuje pre korišćenja takvih dugmadi za društveno deljenje koje to rade po sopstvenom nahođenju i obratite pažnju da platforma društvenih medija može da prati i sačuva Vaš zahtev da delite Portal respektivno preko Vašeg računa za društvene medije.

Skraćene veze u društvenim medijima

Ovaj Portal i njegovi vlasnici preko svojih platformi za društvene medije mogu deliti web linkove na relevantne web stranice. Prema podrazumevanom načinu, neke društvene mreže ili platforme skraćuju duge URL (Uniform Resource Locator) ili web address (web adrese), (ovo je primer: https://tinyurl.com/y93pgwsz).

Korisnicima se preporučuje da pažljivo i dobro razumeju pre nego što kliknu na skraćene URL ili web adrese, objavljene na platformama društvenih medija od strane ovog Portala i njegovih vlasnika. Uprkos najboljim naporima da se osigura objavljivanje samo originalnih URL-ova ili web adresa, mnoge platforme društvenih medija su sklone spamu i hakovanju, te stoga ovaj Portal i njegovi vlasnici ne mogu biti odgovorni za bilo kakve štete ili implikacije prouzrokovane posećivanjem skraćenih veza.

Resursi i dodatne informacije

  • Opšta regulativa o zaštiti podataka (GDPR) 2018
  • Opšta pravila zaštite podataka
  • Pravilnik o privatnosti i elektronskim komunikacijama 2018
  • Tvitter Politika Privatnosti
  • Facebook Politika Privatnosti
  • Google Politika Privatnosti
  • Linkedin Politika Privatnosti
  • MySpace Politika Privatnosti
  • YouTube Politika Privatnosti
  • Skype Politika Privatnosti

GDPR

(General Data Protection Regulation ili Opšta regulativa o zaštiti podataka) ili (Opšta Pravila Zaštite Podataka)

v.3.0, Jan, 2018. Edited & Customized by: InFace Invest Group Ltd, Global Gateway 8 Rue De La Perle Providence, Mahé, Republic of Seychelles

 

Uslovi Korišćenja

 

1. Uvod

1.1 Ovi uslovi i odredbe regulišu Vašu upotrebu našeg Portala.

1.2 Koristeći naš Portal, prihvatate ove uslove u potpunosti; U skladu s tim, ako se ne slažete sa ovim uslovima ili bilo kojim delom ovih uslova, ne smete koristiti naš Portal.

1.3 Ako se [registujete na našem Portalu, pošaljete bilo koji materijal I dokumenta na našem Portalu ili koristite bilo koju od naših usluga na Portalu], tražimo od Vas da se izričito složite sa ovim odredbama i uslovima.

1.4 Morate imati najmanje 18 godina da koristite naš Portal; koristeći naš Portal ili saglašavanjem sa ovim uslovima, garantujete nam da ste stariji od 18 godina I to morate da potvrdite Vašim dokumentima za verifikaciju ID. Za decu mlađu od 18 godina je potrebna saglasnost jednog od roditelja uz potvrdu ID deteta sa jednim od dokumenata koje izdaje nadležna institucija u Vašoj Državi.

2.Naš Portal koristi kolačiće

2.1 Koristeći naš Portal ili saglašavanjem sa ovim odredbama i uslovima, slažete se sa našom upotrebom kolačića u skladu s odredbama naše [politike privatnosti i kolačića].

3. Obaveštenje o autorskim pravima

3.1 Sva autorska prava su u vlasništvu: 2018 InFace Invest Group Ltd©

3.2. U skladu sa izričitim odredbama ovih uslova:

(a) mi, zajedno sa našim licencama, posedujemo i kontrolišemo sva autorskopravna i druga prava intelektualne svojine na našem Portalu i materijalima na našem Portalu; i

(b) rezervisana su sva autorskopravna i druga prava intelektualne svojine na našem Portalu i materijal na našem Portalu.

4. Licenca za korištenje Portala

4.1 Vi Možete:

(a) da pregledate stranice sa našeg Portala u web pretraživaču;

(b) da preuzmite stranice sa našeg Portala za keširanje u web pretraživaču;

(c) štampanje stranica sa našeg Portala;

(d) [stream audio i video datoteke sa našeg Portala]; i

(e) [koristite [naše usluge Portala] pomoću web pretraživača],

saglasno drugim odredbama ovih uslova.

4.2 Osim što je izričito dopušteno članom 4.1 ili drugim odredbama ovih uslova, ne smete da preuzimate bilo koji materijal sa naše web lokacije ili da sačuvate takav materijal na računar, osim onih koji su dozvoljeni za preuzimanje sa instrukcijama preuzimanja.

4.3 Možete koristiti naš Portal samo za svoje lične i poslovne svrhe, a ne smete koristiti naš Portal u bilo koje druge svrhe osim u one koje su propisane potpisivanjem Franšiznog ugovora.

4.4 Osim ako to nisu izričito dozvoljene ovim odredbama i uslovima, ne smete uređivati ​​niti na bilo koji način izmeniti bilo koji materijal na našem Portalu I dostaviti ga javnosti, osim ako nemate overenu i potpisanu dozvolu od naše Kompanije.

4.5 Osim ako posedujete ili ne kontrolišete relevantna prava u materijalu, ne smete:

(a) ponovo objavljivanje materijala sa našeg Portala (uključujući objavljivanje na drugoj web stranici ili Portalu);

(b) prodaju, izdavanje ili podlicenciranje sa našeg Portala;

(c) javno prikazati bilo koji materijal sa našeg Portala;

(d) eksploatisati materijal sa našeg Portala u komercijalne svrhe; ili

(e) redistribuirati materijal sa našeg Portala.

4.6 Bez obzira na Odeljak 4.5, možete [redakciju] [našeg biltena] redistribuirati [u štampanoj i elektronskoj formi] [bilo kojoj osobi].

4.7. Zadržavamo pravo ograničavanja pristupa određenim područjima na našem Portalu, po našem nahođenju; ne smete zaobići ili zaobilaziti, niti pokušati da zaobiđete ili zaobilazite, bilo kakve mere ograničenja pristupa na našem Portalu.

5. Prihvatljiva upotreba

5.1 Ne smete:

(a) da koristite naš Portal na bilo koji način ili da preduzimate bilo koju radnju koja uzrokuje ili može da prouzrokuje štetu na Portalu ili oštećivanje učinka, dostupnosti ili dostupnosti Portala;

(b) da koristite naš Portal na bilo koji način koji je nezakonit, nelegalan, lažan ili štetan, ili u vezi sa bilo kojom nezakonitom, nelegalnom, lažnom ili štetnom namerom ili delatnošću;

(c) da koristite naš Portal I da ga kopirate, čuvate, hostujete, prenosite, šaljete,  objavljujete ili distribuirate bilo koji materijal koji se sastoji od (ili je povezan sa) bilo kojim spyware, kompjuterskim virusom, trojanacem, crvom, keystrokes logger, rootkit ili drugi zlonamerni računarski softver;

(d) [sprovoditi bilo kakve sistematske ili automatizovane aktivnosti prikupljanja podataka (uključujući bez ograničenja struganje, rukovanje podacima, ekstrakciju podataka i prikupljanje podataka) na ili u odnosu na naš Portal bez naše izričite pismene saglasnosti];

(e) [pristup ili na neki drugi način sarađivati ​​sa našim Portalom pomoću bilo kog robota, pauka ili drugih automatskih sredstava [, osim u svrhu [indeksiranja indeksa]]];

(f) [kršiti direktive navedene u robots.txt datoteci za naš Portal]; ili

(g) [koristite podatke prikupljene na našem Portalu za svaku aktivnost direktnog marketinga (uključujući bez ograničenja e-marketing, SMS marketing, telemarketing i direktnu poštu)].

[dodatne liste]

5.2 Ne smete koristiti podatke prikupljene na našem Portalu da biste kontaktirali pojedince I kompanije, osim one pojedince I kompanije čiji su Vam podatci dostupni u Vašoj Mreži. Naša Politika Privatnosti je zasnovana na diskreciji I svi podatci prikupljeni na našem Portalu će biti korišceni isključivo u svrhu za koju su prikupljeni. Lični podatci će biti korišceni u svrhu verifikacije identiteta, a kolačići će prikupljati podatke u svrhu poboljšavanja naše usluge. Korišcenje podataka članova našeg portal od strane drugih članova je dozvoljeno isključivo za registraciju novih članova (Referalni Link) ili za međusobnu komunikaciju uz pomoć forme na portal ili putem ličnog email-a I dostupni su samo korisničko ime I email članova. Svaka zloupotreba ovih podataka od strane članova I uznemiravanje se smatra Spem-ovanjem (SPAM POLITIKA) I tako će biti tretirano, a Kompanija InFace Invest Group Ltd ove zloupotrebe kažnjava opomenom ili direktnim isključenjem člana iz kompanije blokadom naloga I zaplenom svih sredstava bez nadoknade istih.

5.3 Morate osigurati da sve informacije koje nam dostavljate preko našeg Portala, ili u odnosu na naš Portal, su [istinite, tačne, aktuelne, potpune i relevantne].

6. Registracija i računi

6.1 Da biste bili kvalifikovani za [račun] na našem Portalu u skladu sa ovim članom 6, morate biti državljanin Države koju unosite prilikom unosa vaših podataka I da posedujete validan dokument te Države za potvrdu svog identiteta.

6.2 Možete se registrovati za nalog na našem Portalu tako što ćete [popuniti obrazac za registraciju računa na našoj web stranici, i kliknuti na vezu za verifikaciju u e-mailu koju će Vam Portal poslati].

6.3 Ne smete dozvoliti nijednoj drugoj osobi da koristi Vaš račun za pristup Portalu, a ako samovoljno dozvolite, sami snosite odgovornost za svaki nastali problem prouzrokovan tom radnjom.

6.4 Morate nas odmah obavestiti ako ste svesni neovlašćene upotrebe vašeg naloga.

6.5 Ne smete koristiti bilo koji drugi račun za pristup Portalu, osim ako za to nemate odobrenje tog lica.

7. Detalji o prijavljivanju korisnika

7.1 Ako se registrujete za nalog na našem Portalu, [mi ćemo Vam pružiti] ILI [od Vas će biti zatraženo da odaberete] [korisničko ime i lozinku].

7.2 Vaš korisnički ID ne sme biti obmanut i mora biti u skladu sa pravilima sadržajem navedenih u Odeljku 10; ne smete da koristite svoj nalog ili korisnički ID za ili u vezi sa imitiranjem bilo koje osobe.

7.3 Morate da držite svoju lozinku u tajnosti.

7.4 Morate nas odmah obavestiti ako ste svesni bilo kakvog otkrivanja Vaše lozinke.

7.5. Vi ste odgovorni za bilo koju aktivnost na našem Portalu koja proizilazi iz bilo kog neuspeha da Vaša lozinka bude otkrivena i možete biti odgovorni za bilo kakve gubitke koji nastaju zbog takvog ponašanja.

7.6 Potrebno je izvršiti KYC/AML proceduru verifikacije Vašeg identiteta kako bi kompanija bila u skladu sa GDPR propisima protiv pranja novca, finansiranja terorizma i drugo.
Ukoliko se registrujete, uplatite startni paket, a ne želite izvršiti KYC/AML proceduru kompanija nije obavezna da izvrsi povracaj ulozenih sredstava i Vi kao neverifikovan korisnik gubite pravo na isto.
Podaci se čuvaju i skladiste u okviru propisanih pravila GDPR-a.

8. Otkazivanje i suspenzija računa

8.1 Možemo:

(a) [da obustavimo Vaš nalog]; u prvih 30 dana zbog nekupovine Startnog Paketa,

(b) u prvih 90 dana zbog neizvršene verifikacije,

(c) u prvih 90 dana zbog neregistrovanja najmanje jednog člana uz pomoć Prijateljskog ili Referalnog linka,

(d) od 90-og do 100-og dana nepotpisivanjem Franšiznog ugovora.

(e) nepoštovanjem pravila ponašanja I zloupotreba Portala na bilo koji način koji nije u skladu sa pravilima na Portalu koja nalaže Kompanija InFace Invest Group Ltd© u bilo koje vreme da Vaš nalog blokiramo, po našem isključivom izboru bez prethodnog obaveštenja ili objašnjenja.

8.2 Otkazivanje Vašeg računa je automatizovano I nije potrebna nijedna Vaša radnja u ovom slučaju I sistem će automatski otkazati Vaš nalog neispunjavanjem bilo koje navedene obaveze (8.1 a), b), c), d) I e) u roku koji je naveden I ako imate investirana sredstva ista će biti vraćena u roku od 24-48h (ili do 5 radnih dana) na processor preko kojeg ste investirali.

9. Vaš sadržaj: licenca

9.1 U ovim uslovima "Vaš sadržaj" označava [sve radove i materijale (uključujući bez ograničenja tekst, grafiku, slike, audio materijal, video materijal, audio-vizuelni materijal, skripte, softver i datoteke) koje ste nam poslali ili ubacili na našem Portalu za skladištenje ili objavljivanje, obradu ili prenos putem našeg Portala] parvo poseduje Kompanija uz napomenu da se sadrzaji neće koristiti za druge svrhe osim za one za koje su predviđene našim pravilima I diskrecija je zagarantovana.

9.2 Dodelite nam pravo podnošenja tužbe za kršenje pravila na Portalu I u skladu sa tim korišćenje Vaših dokumenata za podnošenje tužbe nadležnom Sudu.

9.3 Možete da uređujete ​​svoj sadržaj u meri u kojoj je dozvoljeno pomoću funkcionalnosti za uređivanje I koje su dostupne na našem Portalu.

9.4 Ako na bilo koji način prekršite bilo koju odredbu ovih uslova ili ako razumno sumnjamo da ste prekršili ove uslove na bilo koji način, mi možemo izbrisati i obustaviti Vaš pristup našem Portalu.

10. Vaš sadržaj: pravila

10.1 Garantujete i potvrđujete da će Vaš sadržaj biti u skladu sa ovim odredbama i uslovima.

10.2 Vaš sadržaj ne sme biti nezakonit, ne sme kršiti zakonska prava bilo kojeg lica i ne sme biti u stanju da podnese pravnu tužbu protiv bilo koje osobe (u svakom slučaju u bilo kojoj jurisdikciji i bilo kojem važećem zakonu).

10.3 Vaš sadržaj i korišćenje Vašeg sadržaja od strane nas u skladu sa ovim uslovima ne smeju:

(a) biti klevetnička ili lažna;

(b) biti opšti ili nepristojni;

(c) povrede autorskih prava, moralnih prava, prava baze podataka, prava trgovačkog znaka, prava dizajna, prava u prilogu ili drugog prava intelektualne svojine;

(d) povređuju bilo koje poverenje, pravo na privatnost ili pravo prema zakonima o zaštiti podataka;

(e) predstavljaju nemarni savet ili sadrže bilo kakvu nemarnu izjavu;

(f) predstavlja podstrek za izvršenje krivičnog djela, uputstvo za izvršenje krivičnog dela ili promociju kriminalnih aktivnosti;

(g) nepoštovanje bilo kog suda ili kršenje bilo kog sudskog naloga;

(h) krši zakonodavstvo o rasnim, verskim, manjinskim ili seksualnim pravima, mržnjama ili diskriminacija na bilo koji način;

(i) biti bogohuličan;

(j) krši zakone o službenim tajnama;

(k) krši bilo koju ugovornu obavezu prema bilo kojoj osobi;

(l) prikazati nasilje [na eksplicitnom, grafičkom ili neupotrebljiv način];

(m) biti pornografski [, usmeren, sugestivan ili seksualno eksplicitan];

(n) biti netačan, neispravan, neregularan ili pogrešan;

(o) sastoji se od ili sadrži bilo kakve instrukcije, savete ili druge informacije koje mogu prouzrokovati bolesti, povrede ili smrt, bilo koji drugi gubitak ili štetu;

(p) predstavlja spam;

(q) biti uvredljivi, varljivi, lažni, preteći, zlostavljajući, uznemiravajući, antisocijalni, preterani, mrzovoljni, diskriminatorski ili zapaljivi];

(r) uznemiravanje, neprijatnost ili nepotrebna anksioznost prema bilo kojoj osobi.

[dodatne liste]

11. Ograničene garancije

11.1 Ne garantujemo ili ne zastupamo:

(a) nepotpunost ili netačnost informacija objavljenih na našem Portalu;

(b) da je materijal na Portalu aktuelan na drugoj web adresi;

11.2 Zadržavamo pravo da prekinemo ili izmenimo bilo koju ili sve naše usluge Portala i da zaustavimo objavljivanje našeg Portala, u bilo koje vreme po našem isključivom izboru bez prethodnog obaveštenja ili objašnjenja osim za predhodno navedene garancije, nećete imati pravo na bilo kakvu nadoknadu ili drugu isplatu nakon ukidanja ili izmene bilo koje usluge Portala i ako prestanemo objavljivati ​​Portal.

12 Nećemo biti odgovorni prema bilo kom poslovnom gubitku

uključujući (bez ograničenja) gubitak ili oštećenje dobiti, prihoda korišćenjem, proizvodnje, predviđene štednje, poslovanja, ugovora, komercijalnih mogućnosti ili dobre volje jer sama upotreba Portala je regulisana kroz Franšizni ugovor, a investirana sredstva se tretiraju kao Franšizna nadoknada i na kontu nje se dobijaju edukativni paketi..

12.1 Nećemo biti odgovorni prema bilo kom posrednom, indirektnom ili posledičnom gubitku ili šteti.

12.2 Prihvatate da imamo interes da ograničimo ličnu odgovornost naših službenika i zaposlenih, a uzimajući u obzir te interese, potvrdite da smo s ograničenom odgovornošću; slažete se da nećete lično podneti bilo kakav zahtev prema našim službenicima ili zaposlenima u vezi sa gubicima koje imate u vezi sa Portalom ili ovim uslovima (ovo neće naravno ograničiti ili isključiti odgovornost subjekta sa ograničenom odgovornošću).

13. Povrede ovih uslova

13.1 Bez prejudiciranja naših drugih prava pod ovim uslovima, ako na bilo koji način prekršite ove uslove ili ako razumno sumnjamo da ste na bilo koji način prekršili ove uslove, možemo:

(a) poslati Vam jedno ili više zvaničnih upozorenja;

(b) privremeno suspendovati Vaš pristup našem Portalu;

(c) trajno Vam zabraniti pristup našem Portalu;

(d) blokirati računarski pristup koristeći Vašu IP adresu za pristupanja našem Portalu];

(e) kontaktirati bilo koji ili sve provajdere internet usluga i zatražiti da blokiraju Vaš pristup našem Portalu;

(f) započeti pravni postupak protiv Vas, bilo za kršenje ugovora ili na drugi način;

(g) obustavom ili brisanjem Vašeg naloga na našem Portalu.

[dodatne liste]

13.2. Kada suspendujemo ili zabranimo ili blokiramo Vaš pristup na našoj web stranici ili delu našeg web sajta, ne smete preduzimati nikakve radnje da biste zaobišli ovakvu suspenziju ili zabranu ili blokiranje [(uključujući bez ograničenja [stvaranje i / ili korištenje drugog naloga]) ].

14. Varijacija

14.1 S vremena na vreme možemo revidirati ove uslove i pravila.

14.2. Revidirani uslovi će se primenjivati ​​na korišcenje našeg Portala od dana objavljivanja revidiranih uslova na Portalu, i ovde se odričete bilo kojeg prava na koji ćete inače morati biti obavešteni ili saglasni, revizijom ovih uslova ili da ćemo Vam dati pismeno obaveštenje o bilo kojoj reviziji ovih uslova i odredbi, prava I pravila. Uslovi će se primenjivati ​​na korišcenje našeg Portala od dana kada Vam damo takvo obaveštenje; ako se ne slažete sa izmenjenim uslovima, morate prestati koristiti naš Portal.

14.3 Ako ste dali svoju saglasnost na ove uslove, mi nećemo zatražiti Vašu saglasnost na svaku reviziju ovih uslova.

15. Zadatak

15.1 Ovim se slažete da možemo dodeliti, preneti, podugovariti ili na bilo koji drugi način baviti se našim pravima i / ili obavezama pod ovim uslovima.

15.2. Bez prethodne pismene saglasnosti ne smete dodeliti, preneti, podugovarati ili se na bilo koji drugi način baviti nekim od Vaših prava i / ili obaveza pod ovim uslovima.

16. Prava trećih lica

16.1. Ugovor pod ovim uslovima je za našu i Vašu korist, a nije namenjen da koristi bilo koja treća strana.

16.2. Ostvarivanje prava stranaka prema ugovoru pod ovim uslovima nije podložno pristanku bilo koje treće strane.

17. Celokupni sporazum

17.1 U skladu sa članom 12.1, ovi uslovi i uslovi [zajedno sa našom privatnošću i kolačićima] će predstavljati ceo sporazum između Vas i nas u vezi sa Vašim korišćenjem našeg Portala i zameniti sve prethodne sporazume između Vas i nas u odnosu na Vašu upotrebu našeg Portala.

18. Zakon i nadležnost

18.1 Ovi uslovi i odredbe će se regulisati i tumačiti u skladu sa Međunarodnim Pravom.

18.2 Svaki spor koji se odnosi na ove uslove podleže isključivo ili neekskluzivno nadležnosti sudova Država članova našeg Portala.

19. Obavezna i regulatorna obelodanjivanja

19.1 Registrovani smo na sledećoj adresi: Global Gateway 8 Rue De La Perle Providence, Mahé, Republic of Seychelles, NO.: 197736 url: https://www.infaceinvestgroup.com

19.2 Mi smo Kompanija koja ne podleže porezima ni jedne Države.

19.3 Možete nas kontaktirati: office@infaceinvestgroup.com

(a) poštom, na naznačenu email adresu;

(b) koristeći obrazac za kontakt na Portalu;

(c) putem skype-a, na kontaktnoj ikoni objavljenoj na našem Portalu;

 

InFace Invest Group Ltd©

Co-Presidents Mladen Pejić

Co-Presidents Zoran Lazarević