1. Uvod

1.1 Ovi uvjeti i odredbe reguliraju vaše korištenje našeg Portala.

1.2 Koristeći naš Portal, prihvaćate ove uvjete u potpunosti; u skladu s time, ako se ne slažete sa ovim uvjetima ili bilo kojim dijelom ovih uvjeta, ne smijete koristiti naš Portal.

1.3 Ako se registrirate na našem Portalu, pošaljete bilo koji materijal ili dokumente na naš Portalu ili koristite bilo koju od naših usluga na Portalu, tražimo od Vas da se izričito složite sa ovim odredbama i uvjetima.

1.4 Da bi koristili naš Portal morate imati najmanje 18 godina. Koristeći naš Portal ili suglašavanjem sa ovim uvjetima, garantirate nam da ste stariji od 18 godina.  To morate potvrditi vašim dokumentima za verifikaciju identiteta. Za djecu mlađu od 18 godina potrebna je suglasnost jednog od roditelja uz potvrdu identiteta djeteta, sa jednim od dokumenata koje izdaje nadležna institucija u vašoj državi.

2. Naš Portal koristi kolačiće

2.1 Koristeći naš Portal ili suglašavanjem sa ovim odredbama i uvjetima, slažete se sa našom upotrebom kolačića u skladu s odredbama naših pravila privatnosti i kolačića.

3. Obavijesti o autorskim pravima

3.1 Sva autorska prava u vlasništvu su kompanije:  2018 InFace Invest Group Ltd©

3.2. U skladu sa izričitim odredbama ovih uvjeta:

(a) mi, zajedno sa našim licencama, posjedujemo i kontroliramo sva autorsko-pravna i druga prava intelektualne svojine i materijala na našem Portalu;

(b) rezervirana su sva autorskopravna i druga prava intelektualne svojine na našem Portalu i materijal na našem Portalu.

4. Licenca za korištenje Portala

4.1 Možete:

(a) pregledavati stranice našeg Portala u web pretraživaču;

(b) preuzimati stranice sa našeg Portala za keširanje u web pretraživaču;

(c) štampati stranice sa našeg Portala;

(d) stream-ati audio i video datoteke sa našeg Portala; i

(e) koristite naše usluge Portala pomoću web pretraživača, suglasno drugim odredbama ovih uvjeta.

4.2 Osim što je izričito dopušteno članom 4.1 ili drugim odredbama ovih uvjeta, ne smijete preuzimati bilo koji materijal sa naših web lokacija niti spremati takav materijal na svoje računalo, osim onih koji su dozvoljeni za preuzimanje sa instrukcijama preuzimanja.

4.3 Možete koristiti naš Portal samo za svoje osobne i poslovne svrhe. Ne smijete koristiti naš Portal u bilo koje druge svrhe osim u one koje su propisane potpisivanjem Franšiznog ugovora.

4.4 Osim ako to nije izričito dozvoljene ovim odredbama i uvjetima, ne smijete uređivati ​​niti na bilo koji drugi način izmijeniti bilo koji materijal sa našeg Portala i dostaviti ga javnosti, osim ako nemate ovjerenu i potpisanu dozvolu naše kompanije.

4.5 Osim ako posjedujete ili ne kontrolirate relevantna prava u materijalu, ne smijete:

(a) ponovo objavljivati materijale sa našeg Portala (uključujući objavljivanje na drugoj web stranici ili Portalu);

(b) prodavati, izdavati ili podlicencirati materijale sa našeg Portala;

(c) javno prikazivati bilo koji materijal sa našeg Portala;

(d) eksploatirati materijal sa našeg Portala u komercijalne svrhe; ili

(e) redistribuirati materijal sa našeg Portala.

4.6 Bez obzira na stavak 4.5, možete [redakciju] [našeg biltena] redistribuirati [u štampanoj i elektronskoj formi] [bilo kojoj osobi].

4.7. Zadržavamo pravo ograničavanja pristupa određenim područjima na našem Portalu, po našem nahođenju; ne smijete zaobići ili zaobilaziti, niti pokušati da zaobiđete ili zaobilazite, bilo kakve mjere ograničenja pristupa na našem Portalu.

5. Prihvatljiva upotreba

5.1 Ne smijete:

(a) koristiti naš Portal na bilo koji način ili preduzimati bilo koju radnju koja uzrokuje ili može da prouzrokuje štetu na Portalu ili oštećivanje učinka dostupnosti Portala;

(b) koristiti naš Portal na bilo koji način koji je nezakonit, nelegalan, lažan ili štetan ili u vezi sa bilo kojom nezakonitom, nelegalnom, lažnom ili štetnom namjerom ili djelatnošću;

(c) koristiti naš Portal odnosno, kopirati, čuvati, hostovati, prenositi, slati,  objavljivati ili distribuirati bilo koji materijal koji se sastoji od (ili je povezan sa) bilo kojim spyware, kompjuterskim virusom, trojanacem, crvom, keystrokes logger, rootkit ili drugim zlonamjernim računalnim softverom;

(d) sprovoditi bilo kakve sistematske ili automatizirane aktivnosti prikupljanja podataka (uključujući bez ograničenja struganje, rukovanje podacima, ekstrakciju podataka i prikupljanje podataka) na ili u odnosu na naš Portal, bez naše izričite pismene suglasnosti;

(e) pristupiti ili na neki drugi način surađivati ​​sa našim Portalom pomoću bilo kakvog robota, pauka ili drugih automatskih sredstava, osim u svrhu indeksiranja indeksa;

(f) kršiti direktive navedene u robots.txt datoteci za naš Portal; ili

(g) koristiti podatke prikupljene na našem Portalu za bilo koju aktivnost direktnog marketinga (uključujući bez ograničenja e-marketing, SMS marketing, telemarketing i direktnu poštu).

[dodatne liste]

5.2 Ne smijete koristiti podatke prikupljene na našem Portalu da biste kontaktirali pojedince i kompanije, osim one pojedince I kompanije čiji su vam podatci dostupni u vašoj binarnoj matrici. Naša Pravila privatnosti  zasnovana su na diskreciji. Svi podaci prikupljeni na našem Portalu biti će korišteni isključivo u svrhu za koju su prikupljeni. Osobni podaci će biti korišteni u svrhu potvrde identiteta dok kolačići prikupljaju podatke u svrhu poboljšavanja naše usluge. Korištenje podataka članova našeg Portal od strane drugih članova dozvoljeno je isključivo za registraciju novih članova (referalni link) ili za međusobnu komunikaciju uz pomoć forme na portal ili putem osobnog email-a, dostupni su samo korisničko ime i email članova. Svaka zloupotreba ovih podataka od strane članova i uznemiravanje se smatra spam-ovanjem (Spam policy) te će tako biti i tretirano. Kompanija InFace Invest Group Ltd ove zloupotrebe kažnjava opomenom ili direktnim isključenjem člana iz kompanije blokadom korisničkog računa i  zapljenom svih sredstava bez nadoknade istih.

5.3 Morate osigurati da su sve informacije koje nam dostavljate preko našeg Portala ili u odnosu na naš Portal istinite, točne, aktuelne, potpune i relevantne.

6. Registracija i računi

6.1 Da biste bili kvalificirani za korisnički račun na našem Portalu u skladu sa ovim članom 6, morate biti državljanin države koju prijavljujete prilikom unosa vaših podataka te da imate važeći dokument te države za potvrdu svog identiteta.

6.2 Možete se registrirati za korisnički račun na našem Portalu tako što ćete popuniti obrazac za registraciju računa na našoj web stranici i kliknuti na vezu za verifikaciju u e-mailu koju će vam Portal poslati.

6.3 Ne smijete dozvoliti nijednoj drugoj osobi da koristi vaš korisnički račun za pristup Portalu, a ako samovoljno dozvolite, sami snosite odgovornost za svaki nastali problem prouzrokovan tom radnjom.

6.4 Morate nas odmah obavijestiti ako ste svjesni neovlaštene upotrebe vašeg korisničkog računa.

6.5 Ne smijete koristiti bilo koji drugi korisnički račun za pristup Portalu, osim ako za to nemate odobrenje te osobe.

7. Detalji o prijavljivanju korisnika

7.1 Ako se registrirate  za korisnički račun na našem Portalu, mi ćemo Vam pružiti ili će od Vas biti zatraženo da odaberete, korisničko ime i lozinku.

7.2 Vaš korisnički ID ne smije biti obmanut te mora biti u skladu sa pravilima sadržaja navedenih u stavku 10; ne smijete koristiti svoj korisnički račun ili korisnički ID za ili u vezi sa imitiranjem bilo koje osobe.

7.3 Morate držiti svoju lozinku u tajnosti.

7.4 Morate nas odmah obavijestiti ako ste svjesni bilo kakvog otkrivanja vaše lozinke.

7.5. Vi ste odgovorni za bilo koju aktivnost na našem Portalu koja proizilazi iz bilo kojeg neuspjeha da vaša lozinka bude otkrivena te ste odgovorni za bilo kakve gubitke koji mogu nastati zbog takvog ponašanja.

7.6 Potrebno je izvrsiti KYC/AML proceduru verifikacije Vaseg identiteta kako bi kompanija bila u skladu sa GDPR propisima protiv pranja novca, financiranja terorizma i drugo.
Ukoliko se registrirate, uplatite startni paket, a ne zelite izvrsiti KYC/AML proceduru kompanija nije obavezna izvrsiti povrat ulozenih sredstava i Vi kao neverificirani korisnik gubite pravo na isto.
Podaci se cuvaju i skladiste u okviru propisanih pravila GDPR-a.

8. Otkazivanje i suspenzija računa

8.1 Možemo otkazati vaš korisnički račun:

(a) zbog ne kupljenog Startnog Paketa u prvih 30 dana poslovanja,

(b) zbog ne izvršene verifikacije korisničkog računa u prvih 90 dana poslovanja,

(c) zbog ne registriranja najmanje jednog direktnog člana u prvih 90 dana,

(d) zbog nepotpisivanja franšiznog ugovora, u roku od 10 dana po isteku trajanja 90 dnevne garancije

(e) zbog ne poštivanja pravila ponašanja i zloupotrebe Portala na bilo koji način koji nije u skladu sa pravilima Portala, koja nalaže kompanija InFace Invest Group Ltd (u bilo koje vrijeme možemo blokirati vaš korisnički račun, isključivo po našem iizboru bez prethodnog obavještenja ili objašnjenja).

8.2 Otkazivanje vašeg računa je automatizirano tako da nije potrebna nijedna vaša radnja u ovom slučaju. Sistem će automatski otkazati vaš korisnički račun neispunjavanjem bilo koje navedene obaveze (8.1 a), b), c), d)  e) u roku koji je naveden. Ako imate investirana sredstva ista će biti vraćena u roku od 24-48h (ili do 5 radnih dana) na platni procesor preko kojeg ste investirali.

9. Vaš sadržaj: licenca

9.1 U ovim uvjetima "vaš sadržaj" označava sve radove i materijale uključujući bez ograničenja tekst, grafiku, slike, audio materijal, video materijal, audio-vizuelni materijal, skripte, softver i datoteke koje ste nam poslali ili ubacili na naš Portal za skladištenje ili objavljivanje, obradu ili prijenos putem našeg Portala, pravo posjeduje kompanija uz napomenu da se sadržaji neće koristiti za druge svrhe osim za one za koje su predviđene našim pravilima. Diskrecija je zajamčena.

9.2 Daje nam pravo podnošenja tužbe za kršenje pravila na Portalu te u skladu sa tim korištenje vaših dokumenata za podnošenje tužbe nadležnom sudu.

9.3 Možete uređivati ​​svoj sadržaj u mjeri u kojoj je to dozvoljeno pomoću funkcionalnosti za uređivanje, dostupnima na našem Portalu.

9.4 Ako na bilo koji način prekršite bilo koju odredbu ovih uvjeta ili ukoliko opravdano sumnjamo da ste prekršili ove uvjete na bilo koji način, možemo izbrisati i obustaviti vaš pristup našem Portalu.

10. Vaš sadržaj: pravila

10.1 Garantirate i potvrđujete da će vaš sadržaj biti u skladu sa ovim odredbama i uvjetima.

10.2 Vaš sadržaj ne smije biti ne zakonit, ne smije kršiti zakonska prava bilo koje druge osobe i ne smije biti u stanju da izazove pravnu tužbu protiv bilo koje osobe (u svakom slučaju u bilo kojoj jurisdikciji i bilo kojem važećem zakonu).

10.3 Vaš sadržaj i korištenje vašeg sadržaja u skladu sa ovim uslovima ne smije:

(a) biti klevetnički ili lažan;

(b) biti opći ili nepristojan;

(c) povrijediti autorska prava, moralna prava, prava baze podataka, prava trgovačkog znaka, prava dizajna, prava u prilogu ili druga prava intelektualne svojine;

(d) povrijediti bilo koje poverenje, pravo na privatnost ili pravo prema zakonima o zaštiti podataka;

(e) predstavljati nemarni savjet ili sadržati bilo kakvu nemarnu izjavu;

(f) predstavljati podstrek za izvršenje kaznenog djela, upućivati za izvršenje kaznenog djela ili promovirati kriminalne aktivnosti;

(g) izricati nepoštivanje bilo kojeg suda ili kršenje bilo kojeg sudskog rješenja;

(h) kršiti zakonodavstvo o rasnim, vjerskim, manjinskim ili seksualnim pravima, mržnjama ili diskriminacija na bilo koji način;

(i) biti bogohuličan;

(j) kršiti zakone o službenim tajnama;

(k) kršiti bilo koju ugovornu obavezu prema bilo kojoj osobi;

(l) prikazivati nasilje na eksplicitnom, grafičkom ili bilo kojem drugom načinu;

(m) biti pornografski, usmjeren, sugestivan ili seksualno eksplicitan;

(n) biti netočan, neispravan, neregularan ili pogrešan;

(o) se sastojati ili sadržavati bilo kakve instrukcije, savjete ili druge informacije koje mogu prouzročiti bolest, povrede ili smrt te bilo koji drugi gubitak ili štetu;

(p) predstavljati spam;

(q) biti uvredljivi, varljivi, lažan, prijeteći, zlostavljajući, uznemiravajući, antisocialni, pretjerani, mrzovoljan, diskriminacijski…

(r) uznemiravati, izazivati neugodu ili nepotrebnu anksioznost prema bilo kojoj osobi.

[dodatne liste]

11. Ograničene garancije

11.1 Ne garantiramo ili ne zastupamo:

(a) nepotpunost ili netočnost informacija objavljenih na našem Portalu;

(b) da je materijal na Portalu aktualan na drugoj web adresi;

11.2 Zadržavamo pravo da prekinemo ili izmijenimo bilo koju ili sve naše usluge Portala te da zaustavimo objavljivanje našeg Portala, u bilo koje vrijeme po našem isključivom izboru bez prethodnog obavještenja ili objašnjenja osim za predhodno navedene garancije. Nećete imati pravo na bilo kakvu nadoknadu ili drugu isplatu nakon ukidanja ili izmjene bilo koje usluge Portala te ako prestanemo objavljivati ​​Portal nadoknada se odnosi isključivo na investicije u prvih 90 dana sa dodatnih 10 dana uz 100%-tnu garanciju povrata novca.

12 Nećemo biti odgovorni prema bilo kojem poslovnom gubitku

uključujući (bez ograničenja) gubitak ili oštećenje dobiti, prihoda korištenjem  proizvodnje, predviđene štednje, poslovanja, ugovora, komercijalnih mogućnosti ili dobre volje jer sama upotreba Portala je regulirana kroz Franšizni ugovor dok se investirana sredstva tretiraju kao Franšizna naknada (ulazna naknada i stalna naknada – Royalty) jer se na osnovu toga dobivaju edukativni paketi..

12.1 Nećemo biti odgovorni prema bilo kojem posrednom, indirektnom ili posljedičnom gubitku ili šteti.

12.2 Prihvaćate da imamo interes da ograničimo osobnu odgovornost naših službenika i zaposlenika. Uzimajući u obzir te interese, prihvaćate da smo s ograničenom odgovornošću; slažete se da nećete osobno podnijeti bilo kakav zahtjev prema našim službenicima ili zaposlenicima u vezi sa gubicima koje imate u vezi sa Portalom ili ovim uvjetima (ovo neće naravno ograničiti ili isključiti odgovornost subjekta sa ograničenom odgovornošću).

13. Povrede ovih uvjeta

13.1 Bez prejudiciranja naših drugih prava pod ovim uvjetima, ako na bilo koji način prekršite ove uvjete ili ako opravdano sumnjamo da ste na bilo koji način prekršili ove uslove, možemo:

(a) poslati Vam jedno ili više službenih upozorenja - opomena;

(b) privremeno suspendirati vaš pristup našem Portalu;

(c) trajno Vam zabraniti pristup našem Portalu;

(d) blokirati Vam pristup našem Portalu koristeći vašu IP adresu za pristupanje;

(e) kontaktirati bilo koji ili svakog davatelja internet usluga te zatražiti da blokiraju vaš pristup našem Portalu;

(f) započeti pravni postupak protiv vas, bilo za kršenje ugovora ili na drugi način;

(g) obustaviti ili obrisati vaš korisnički račun na našem Portalu.

[dodatne liste]

13.2. Kada suspendiramo ili zabranimo ili blokiramo vaš pristup na našoj web stranici ili dijelu našeg web portala, ne smijete poduzimati nikakve radnje kako bi zaobišli ovakvu suspenziju ili zabranu ili blokiranje [uključujući bez ograničenja, stvaranje i/ili korištenje drugog naloga].

14. Varijacija

14.1 S vremena na vrijeme možemo revidirati ove uslove i pravila.

14.2. Revidirani uslovi će se primjenjivati ​​na korištenje našeg Portala od dana objavljivanja revidiranih uvjeta na Portalu. Ovdje se odričete bilo kojeg prava na koje ćete inače morati biti obaviješteni ili suglasni, revizijom ovih uslova ili da ćemo Vam dati pismeno obaviještenje o bilo kojoj reviziji ovih uvjeta i odredbi, prava i pravila. Uvjeti će se primjenjivati ​​na korištenje našeg Portala od dana kada vam damo takvo obaviještenje; ako se ne slažete sa izmenjenim uslovima, morate prestati koristiti naš Portal.

14.3 Ako ste dali svoju suglasnost sa ovim uvjetima, mi nećemo zatražiti vašu suglasnost nakon svake revizije ovih uvjeta.

15. Zadatak

15.1 Ovim se slažete da možemo dodijeliti, prenijeti, podugovariti ili na bilo koji drugi način baviti se našim pravima i/ili obavezama pod ovim uslovima.

15.2. Bez prethodne pismene suglasnosti ne smijete dodijeliti, prenijeti, podugovarati ili se na bilo koji drugi način baviti nekim od vaših prava i/ili obaveza pod ovim uvjetima.

16. Prava trećih osoba

16.1. Ugovor pod ovim uvjetima je za našu i vašu korist. Nije namijenjen da ga koristi bilo koja treća strana.

16.2. Ostvarivanje prava stranaka prema ugovoru pod ovim uvjetima nije podložno pristanku bilo koje treće strane.

17. Cjelokupni sporazum

17.1 U skladu sa članom 12.1, ovi uvjeti i pravila (zajedno sa pravilima privatnošću i kolačićima) će predstavljati cijeli sporazum između Vas i nas u vezi sa vašim korištenjem našeg Portala i zamijeniti će sve prethodne sporazume između Vas i nas u odnosu na vašu upotrebu našeg Portala.

18. Zakon i nadležnost

18.1 Ovi uvjeti i odredbe će se regulirati i tumačiti u skladu sa međunarodnim pravom.

18.2 Svaki spor koji se odnosi na ove uvjete podliježe isključivo ili neekskluzivno nadležnosti sudova država članova našeg Portala.

19. Obavezna i regulatorna objaljivanja

19.1 Registrirani smo na: Global Gateway 8, Rue De La Perle, Providence, Mahé, Republic of Seychelles, No: 197736 (url: https://www.infaceinvestgroup.com)

19.2 Mi smo kompanija koja ne podliježe porezima u matičnoj državi.

19.3 Možete nas kontaktirati:   office@infaceinvestgroup.com

(a) el. poštom, na naznačenu email adresu;

(b) koristeći obrazac za kontakt na Portalu;

(c) putem skype-a, na kontaktnoj ikoni objavljenoj na našem Portalu;

 

InFace Invest Group Ltd©

Co-Presidents Mladen Pejić

Co-Presidents Zoran Lazarević