Ugovor kompanije InFace Invest Group Ltd

Ugovor kompanije InFace Invest Group Ltd je sačinjem prema svim međunarodnim normama i standardima koje pravno regulišu odnos između dva lica (u našem slučaju kompanija InFace Invest Group Ltd kao pravno lice sa jedne strane  i fizičko ili pravno lice sa druge strane).

Kompanija InFace Invest Group Ltd određuje i postavlja standarde za svoj patentirani sistem SFT21, edukativne pakete, patentiranu formulu samoodrživosti binarne matrice kao i za prostor na portalu regulisano kroz franšizni ugovor.

Standardizacija svih elemenata na portalu kao i patentiranog sistema SFT21, koji su deo ovog ugovora od strane kompanije InFace Invest Group Ltd, ključni je segment ugovora. Standardi koji su propisani od strane kompanije InFace Invest Group Ltd, a koji ovim ugovorom moraju biti prihvaćeni u svrhu nastavka nesmetanog rada druge strane (fizičkih ili pravnih lica), daju mogućnost spoznaje načina, modela rada i korištenje svega ponuđenog na portalu kompanije InFace Invest Group Ltd i patentiranog sistema SFT21.

Ugovor je u svrhu pravno regulisanog odnosa između dve ugovorene strane i kao takav daje pravnu sigurnost u odnosu koji je sačinjen u režiji kompanije InFace invest Group Ltd, a posle detaljno izvršene provere i davanjem saglasnosti od strane budućih saradnika kao pravno ili fizičko lice potpisivanjem ovog ugovora.

Validnost ovog ugovora se podkrepljuje predhodno urađenom verifikacijom svog Identiteta sa unapred definisanim modelom i po svim standardima, a koji je ujedno i potvrda postojanja druge strane u vidu pravnog ili fizičkog lica. Sa svim navedenim ste upoznati odmah nakon aktivacije svog korisničkog računa.