Anti-spam politika:

1. Ovaj obrazac je pravni dokument kreiran i objavljen od strane kompanije InFace Invest Group Ltd.

2. Mi kontrolišemo autorsko pravo u ovom šablonu, a ovaj obrazac možete koristiti samo u skladu sa odredbama o licenciranju u našim uslovima. Ove odredbe o licenciranju uključuju obavezu zadržavanja Franšiznog kredita ugrađenog u obrazac.

3. Trenutna verzija naših uslova je dostupna na: http://www.infaceinvestgroup.com/spam-politika.

4. Ako želite da koristite ovaj obrazac bez franšiznog kredita, možete kupiti licencu za to u roku od 90 dana.


1. Predstavljanje

1.1 U kontekstu elektronskog razmnožavanja, "neželjena pošta" označava neželjene, obimne ili neselektivne poruke, tipično poslate u komercijalne svrhe.

1.2 Imamo politiku neželjenog spamiranja.


2. Kredit

2.1 Ovaj dokument je kreiran korišćenjem šablona iz SEK Legal (http://www.infaceinvestgroup.com). Morate posedovati gornji kredit. Upotreba ovog dokumenta bez kredita predstavlja kršenje autorskih prava. Međutim, možete kupiti od nas ekvivalentni dokument koji ne uključuje kredit.

3. Filtriranje neželjene pošte

3.1 Naši sistemi za razmenu poruka automatski skeniraju svu dolaznu e-pošte i druge poruke te filtriraju poruke koje izgledaju kao neželjene.

3.2 Takođe možemo prijaviti dolaznu e-poštu kao neželjenu poštu. To može dovesti do toga da se IP adrese i ime domena postavi na crnu listu.

4. Pitanja filtriranja neželjene pošte

4.1 Sistem za filtriranje poruka nije 100% tačan, a s vremena na vreme legitimne poruke će filtrirati naši sistemi.

4.2 Ako smatrate da je legitimna poruka koju ste poslali, a naš filtrirani filter je tretira kao spam, molimo Vas da savetujete primatelju poruke da je prihvati kao da nije spam.

4.3 Možete smanjiti rizik od poruka koje su uhvaćene od strane filtera za neželjene pošte:

(a) slanje poruke u običnom tekstu (umesto, ili pored HTML-a);

(b) uklanjanje bilo kakvih priloga;

(c) izbegavanje terminologije i stila koji obično koriste spameri; i / ili

(d) obezbeđivanje da se Vaše poruke skeniraju za malvare pre otpreme.

5. Spam korisnika

5.1 Obezbeđujemo formu koja korisnicima omogućava slanje e-poruka ILI privatnih poruka ILI druge vrste poruka drugim korisnicima Portala.

5.2 Korisnici ne smeju da koriste našu formu za razmenu poruka niti bilo koje naše druge usluge za čuvanje, kopiranje, slanje, prenošenje ili distribuciju neželjene pošte.

5.3 Pune odredbe koje se odnose na korišćenje našeg centra za razmenu poruka su navedene u http://www.infaceinvestgroup.com/pravila-ponasanja.

6. Primanje neželjenih poruka od nas

6.1 U slučaju da nećete primiti bilo koju poruku od nas ili poslatu pomoću naših sistema koje Vi smatrate spam, molimo Vas da nas kontaktirate i predmet će biti istražen.

7. Varijacija

7.1 Mi zadržavamo pravo da izmenimo ovu politiku u bilo kom trenutku i objavljivanjem nove verzije na našoj web stranici.

8. Naši detalji

8.1 Ovom web lokacijom upravlja kompanija InFace Invest Group Ltd u čijem je i vlasništvu

8.2 Naše glavno mesto poslovanja je na adresi:

Global Gatevai,
Rue De La Perle
Grad: Providence, Mahe
Zemlja: Republika Sejšeli

8.3 Možete nas kontaktirati:

(a) [email protected];

(b) http://www.infaceinvestgroup.com/nas-kontakt;

Portal ili operater usluga mogu postaviti svoje smernice u vezi sa neželjenim komercijalnim komunikacijama, najčešće poznat kao spam nezavisno jedan od drugog. Dok su filteri za neželjenu poštu, liste belih listića, crne liste i druge tehničke mere najvažniji anti-spam alati, formalna anti-spam politika može takođe promeniti, u slučaju da Portal ili operater imaju ozbiljne probleme sa spamovima. Ovaj dokument politike koristi se sa klevetom neželjene pošte i tvrdnjom da operater toleriše neželjenu poštu. On pokriva sopstvene sisteme filtriranja i spamovanja neželjene pošte, nepravilno korišćenje sadržaja poruka od strane korisnika i slanje komercijalnih poruka od strane operatera, a Portal nije odgovoran u navedenom slučaju.