Pravila o privatnosti

Opštoj regulativi o Zaštiti Podataka (General Data Protection Regulation (GDPR))

Ova pravila privatnosti važe za Portal: www.infaceinvestgroup.com. Izdana su od strane kompanije InFace Invest Group Ltd kojima se uređuje privatnost svih posetilaca i onih koji se odluče za registraciju.

Pravila određuju različite oblasti koje se odnose na privatnost korisnika i opisuju obaveze i zahteve korisnika i vlasnika Portala. Pored toga, način na koji ovaj Portal obrađuje, čuva i štiti korisničke podatke i informacije detaljno je navedeno u pravilima.

Portal kompanije InFace Invest Group LTD (u nastavku: Portal)

Ovaj Portal i njegovi vlasnici proaktivno pristupaju zaštiti privatnosti korisnika i osiguravaju preduzimanje neophodnih koraka kako bi zaštitili privatnost svojih korisnika tokom njihove posete. Ovaj Portal je u skladu sa svim zakonima međunarodnog prava i zahtevima za privatnost korisnika.

Korišćenje kolačića

Ovaj Portal koristi kolačiće kako bi poboljšao iskustvo korisnika prilikom posete Portala. Gde je primenjivo, ovaj Portal koristi sistem kontrole kolačića koji korisniku omogućava prilikom prve posete Portalu da dozvoli ili onemogući korišćenje kolačića na svom računaru / uređaju. Ovo je u skladu sa najnovijim zakonskim zahtevima za Portal da dobiju eksplicitnu saglasnost od korisnika pre nego što napuste pozadinu ili čitaju datoteke kao što su kolačići na korisničkom računaru / uređaju.

Kolačići su mali fajlovi sačuvani na hardveru računara korisnika, koji prate i čuvaju informacije o interakcijama korisnika i korišćenju Portala. Ovo omogućava Portalu preko svog servera da korisnicima pruži prilagođenu i adekvatnu posetu Portalu.

Korisnicima se preporučuje da ukoliko žele da odbiju korišćenje i čuvanje kolačića sa ovog Portala na hard disku svojih računara, trebalo bi da preduzmu neophodne korake u okviru bezbednosnih postavki svojih web pregledača kako bi blokirali sve kolačiće sa ovog Portala i prodavača spoljnih servisa.

Ovaj Portal koristi softver za praćenje radnji svojih posetioca kako bi im osigurao bolje razumevanje prilikom korištenja sadržaja na stranicama portala. Ovaj softver obezbeđuje Google analitika koja koristi kolačiće kako bi pratila upotrebu posetilaca. Softver će sačuvati kolačić na tvrdom disku računara kako bi pratio i nadgledao njihovo angažovanje i korištenje Portala, ali neće čuvati  ili prikupljati lične podatke.

Ostali kolačići mogu da se čuvaju na čvrstom disku vaših kompjutera pomoću spoljnih proizvođača kada ovaj Portal koristi referalne programe, sponzorisane veze ili reklame. Takvi kolačići se koriste za konverziju i praćenje referala i obično ističu nakon 30 dana, mada neki mogu trajati duže. Nijedna lična informacija se ne čuva ili prikuplja.

Stranica Moj Nalog

Na stranici Moj Nalog nalaze se podstranice Profil i KYC koje prikupljaju sve relevantne podatke na 2 načina, a koji su potrebni kao dokaz autentičnosti unetih podataka i kao jedan od preduslova za potpisivanje Franšiznog ugovora. Kompanija InFace Invest Group potpisuje Franšizni ugovor isključivo sa članovima koji su se složili sa unosom podataka (prilikom registracije slaganje sa Pravilima Privatnosti), uneli podatke (na stranici Profil) i unete podatke potvrdili unosom dokumenata (na stranici KYC), a posle provere autentičnosti dobili od Kompanije InFace Invest Group status VERIFIKOVAN.

Podstranica Profil

Popunjavanje obaveznih polja koja su označena * (posetite stranicu Profil) na dva načina: 

I način: Pojedinac kao Fizičko lice (PA-Perasonal Account (Lični Nalog)) unosi Lične podatke

II način: Pojedinac kao Pravno lice (BA-Business Account (Biznis ili Poslovni Nalog)) unosi Lične podatke kao odgovorno lice ispred Pravnog subjekta i podatke Pravnog subjekta

Podstranica KYC

KYC (Know Your Customer) što u prevodu znači: Upoznajte Svog Klijenta.

Podstranica KYC služi za prikupljanje dokumenata na 2 načina kao potvrda autentičnosti unetih podataka (na podstranici Profil), (posetite stranicu KYC):

I način: Pojedinaca kao Fizičko lice (PA), unosi Lične dokumente

II način: Pojedinaca kao Pravno lice (BA), unosi Lične dokumente i dokumente Pravnog subjekta.

Kompanija InFace Invest Group ima 3 preduslova za potpisivanje Franšiznog ugovora:

I preduslov: Kupovina Startnog paketa u roku od 30 dana,

II preduslov: Registracija najmanje jednog direktnog člana  u roku od 90 dana.

III preduslov: Unos tačnih podataka i unos Dokumenata kao potvrda autentičnosti unetih podataka u roku od 90 dana.

Donošenjem odluke za potpisivanje Franšiznog ugovora i ispunjavanje svih preduslova, član preuzima Franšizni ugovor na podstranici KYC (koji je dostupan odmah posle Verifikacije) i potpisuje ga, a unosi ga nazad na istoj podstranici KYC, a od tog trenutka mu je dostupan ceo set dokumenata Kompanije InFace Invest Group za preuzimanje u svakom trenutku u narednom neograničenom periodu. Ovaj način je Pravno prihvatljiv i služi kao garancija u poslovanju između Fizičkog lica ili Fizičkog lica i Pravnog subjekta sa jedne strane i Kompanije InFace Invest Group sa druge strane.

Svi relevantni podaci i dokumenta prikupljeni od strane Kompanije InFace Invest Group su zaštićeni i Kompanija garantuje da ista neće zloupotrebiti niti dostaviti trećem licu, a služe isključivo u svrhu potpisivanja Franšiznog ugovora.

Podaci koji će biti dostupni drugim članovima u Kompaniji se odnose na Korisničko ime ili ID broj (mogućnost samostalnog izbora jedne od navedenih opcija na podstranici Binarna Matrica) i Email adresu u svrhu međusobne komunikacije za razmenu informacija koje doprinose njihovom poslovanju. Svaki registrovani član u Kompaniji se slaže prilikom registracije sa uslovom da ove informacije budu dostupne za druge članove Kompanije.

Franšizni Ugovori

Kompanija InFace Invest Group ima dva modela Franšiznog ugovora:

I model: Ovaj model se primenjuje na članove kao PA i BA  u Kompaniji InFace Invest Group

II model: Ovaj model se odnosi na druge Kompanije koje ističu svoje poslovanje na našem Portalu

Unutrašnje veze

Portal InFace Invest Group ima unutrašnje veze sa drugim Kompanijama koje ističu svoje poslovanje na našem Portalu i imaju svoju Politiku Privatnosti koja je istaknuta na njihovim podstranicama i Kompanija InFace Invest Group ne odgovara za njihova Pravila Privatnosti koja se odnose na njihovo prikupljanje podataka od njihovih članova i sa njihovom bazom podataka. Kompanija InFace Invest Group pruža drugim Kompanijama mogućnost integracije njihovog poslovanja na našem Portalu sa zasebnom bazom kojom će upravljati isključivo svaka Kompanija za sebe i imati samo ona pristup podacima ili oni kojima ta Kompanija dozvoli ali Kompanija InFace Invest Group sa tim bazama, podacima i odlukama drugih Kompanija nema veze i mi nemamo nikakvu odgovornost što potvrđuju Franšizni ugovori između drugih Kompanija sa jedne strane i Kompanije InFace Invest Group sa druge strane.

Kontakt i komunikacija

Korisnici koji kontaktiraju ovaj Portal i / ili vlasnike to čine po sopstvenom nahođenju i pružaju sve one lične podatke koji se zahtevaju, na sopstveni rizik. Vaši lični podaci se čuvaju u zagarantovanoj diskreciji i čuvaju se zaštićeno sve dok za to postoji potreba, kako je detaljno navedeno u Opštoj regulativi o Zaštiti Podataka (General Data Protection Regulation (GDPR))

Ovaj Portal i njegovi vlasnici koriste informacije koje su nam dostavljene kako bi Vama pružili dodatne informacije o proizvodima i uslugama koje nudimo ili kako bi Vam pomogli i odgovorili na sva pitanja ili upite koje ste možda poslali.

Vaši podaci se ne prenose trećoj strani.

Spoljašnje veze

Iako ovaj Portal samo izgleda da uključuje kvalitetne, sigurne i relevantne spoljne veze, korisnicima se savjetuje da usvoje politiku privatnosti pre nego što kliknu na bilo koje spoljne web linkove pomenute na ovom Portalu. (Spoljne veze su linkovi koji se mogu kliknuti na tekstu / baneru / slici ili na drugim web stranicama.)

Vlasnici ovog Portala ne mogu garantovati ili verifikovati sadržaj bilo koje spoljašnje povezane web lokacije uprkos njihovim najboljim naporima. Korisnici bi zato trebali prihvatiti da kliknu na vanjske veze na sopstveni rizik i da ovaj Portal i njegovi vlasnici ne mogu biti odgovorni za bilo koju štetu ili implikacije uzrokovane posećivanjem spomenutih spoljnih veza.

Duštvene medijske platforme

Komunikacija, angažman i akcije koje se preduzimaju preko eksternih društvenih medija ili platformi na kojima učestvuje i ovaj Portal, su prilagođeni uslovima kao i politici privatnosti sa svakom društvenom i medijskom platformom.

Korisnicima se preporučuje da koriste društvene medije ili platforme i da mudro komuniciraju / angažuju na njima s pažnjom i oprezom u vezi sa njihovom privatnošću i ličnim detaljima. Ovaj Portal i njeni vlasnici nikad neće tražiti lične ili osjetljive informacije putem platformi za društvene medije i ohrabriti korisnike koji žele da razgovaraju o osjetljivim detaljima kako bi ih kontaktirali putem primarnih komunikacionih kanala, na primer putem telefona ili e-pošte na društvenim ili medijskim platformama, već komunikacija se odvija isključivo preko podrške u sastavu Portala.

Ovaj Portal može da koristi dugmad za društveno deljenje koja pomaže u deljenju web sadržaja direktno sa Portala na predmetnu društvenu mrežu. Korisnicima se preporučuje pre korišćenja takvih dugmadi za društveno deljenje koje to rade po sopstvenom nahođenju i obratite pažnju da platforma društvenih medija može da prati i sačuva Vaš zahtev da delite Portal respektivno preko Vašeg računa za društvene medije.

Skraćene veze u društvenim medijima

Ovaj Portal i njegovi vlasnici preko svojih platformi za društvene medije mogu deliti web linkove na relevantne web stranice. Prema podrazumevanom načinu, neke društvene mreže ili platforme skraćuju duge URL (Uniform Resource Locator) ili web address (web adrese), (ovo je primer: https://tinyurl.com/y93pgwsz).

Korisnicima se preporučuje da pažljivo i dobro razumeju pre nego što kliknu na skraćene URL ili web adrese, objavljene na platformama društvenih medija od strane ovog Portala i njegovih vlasnika. Uprkos najboljim naporima da se osigura objavljivanje samo originalnih URL-ova ili web adresa, mnoge platforme društvenih medija su sklone spamu i hakovanju, te stoga ovaj Portal i njegovi vlasnici ne mogu biti odgovorni za bilo kakve štete ili implikacije prouzrokovane posećivanjem skraćenih veza.

Resursi i dodatne informacije

  • Opšta regulativa o zaštiti podataka (GDPR) 2018
  • Opšta pravila zaštite podataka
  • Pravilnik o privatnosti i elektronskim komunikacijama 2018
  • Tvitter Politika Privatnosti
  • Facebook Politika Privatnosti
  • Google Politika Privatnosti
  • Linkedin Politika Privatnosti
  • MySpace Politika Privatnosti
  • YouTube Politika Privatnosti
  • Skype Politika Privatnosti

GDPR

(General Data Protection Regulation ili Opšta regulativa o zaštiti podataka) ili (Opšta Pravila Zaštite Podataka)

v.3.0, Jan, 2018. Edited & Customized by: InFace Invest Group Ltd, Global Gateway 8 Rue De La Perle Providence, Mahé, Republic of Seychelles