Naša uspešna poslovna karijera traje preko 30 godina i ogleda se u stvaranju i upravljanju uspešnih kompanija.

Pojavom interneta i razvojem naprednih tehnologija, naše poslovanje smo preorjentisali na internet poslovanje i postali pioniri u istom.

Karijeru u internet poslovanju u trajanju od preko 20 godina, zaokružili smo i uobličili na nama svojstven način, stvaranjem i patentiranjem jedinstvenog sistema sa formulom samoodrživosti.

Ispravnost našeg sistema u praksi se dokazala nebrojano puta, a potvrda je:

  • Veliki broj uspešnih i zadovoljnih članova u našem sistemu, sa stalnim porastom.
  • Velika zajednica zadovoljnih i uspešnih, nastala testiranjem i primenom našeg InFace Univerziteta od strane naših polaznika.
  • Želja za inovacijama i mukotrpan rad su nas doveli do stvaranja jedinstvenog SFT21 sistema na Internetu.

Naš SFT21 sistem je patentiran i samo Vašom registracijom se možete upoznati sa njim, a što je naj bitnije, možete ga testirati 90 dana.

Kakva je naša karijera najbolje se može proveriti Vašom registracijom i razvijanjem Vaše karijere uz pomoć nas i našeg Sistema SFT21.

Kompanija InFace Invest Group od Vas želi da napravi partnere pružajući Vam mogućnost ulaska u elitnu zajednicu uspešnih kompanija i pojedinaca.

Razlika između nas i ostalih je u tome što mi našu karijeru i iskustvo ne čuvamo sebično za sebe, već želimo da je podelimo sa Vama i na taj način dobijemo nove uspešne partnere.

Za svako partnerstvo su potrebne dve strane i ako su obe zadovoljne, partnerstvo je moguće i uspešno, a naš sistem je zasnovan na vašem uspehu. Vaš uspeh je i naš uspeh. Ako nema vašeg uspeha nema našeg partnerstva, a samim tim ni našeg uspeha.

Naš princip je veoma jednostavan: Mi Vama edukaciju i način dolaska do uspeha, Vi nama partnerstvo i proširenje naše zajednice uspešnih.

Nije bitno šta radite već je bitno kako radite to što radite.

Naše dugogodišnje iskustvo uz prikupljeno znanje i veštine, podelit ćemo sa Vama i nesebično Vam pokazati kako najbolje raditi to što želite raditi.

Upoznajte se sa karijernim statusom u našem patentiranom Sistemu SFT21 u tabeli ispod:

Kratko ime Celo ime
Besplatan SFT Besplatan
Aktivan SFT Aktivan
Startni SFT Startni
Srebrni SFT 3 Srebrni
Zlatni SFT 7 Zlatni
Platinasti SFT 14 Platinasti
Smaragd SFT 21 Smaragd
Diamant SFT 21/3 Diamant
Plavi Diamant SFT 21/7 Plavi Diamant
Pink Diamant SFT 21/14 Pink Diamant
SFT Diamond SFT 21/21 SFT Diamant

Obrazloženje: Karijerni status u periodu trajanja garancije baziran je na vašu registraciju i aktivaciju uz nadogradnju, dok se posle bazira na broju registrovanih članova.

SFT Besplatan (posle registracije)

SFT Aktivan (posle aktivacije)

SFT Starter (posle kupovine Startnog paketa)

SFT 3 Srebrni (posle direktno registrovanih 3 referala-franšizera)

SFT 7 Zlatni (posle direktno registrovanih 7 referala-franšizera)

SFT 14 Platinasti  (posle direktno registrovanih 14 referala-franšizera)

SFT 21 Smaragd (posle direktno registrovanih 21 referala-franšizera)

SFT 21/3 Diamant (vaš 21 franšizer da registruju po 3 svoja direktna referala)

SFT 21/7 Plavi Diamant (vaš 21 franšizer da registruju po 7 svojih direktnih referala)

SFT 21/14 Pink Diamant (vaš 21 franšizer da registruju po 14 svojih direktnih referala)

SFT 21/21 SFT Diamant (vaš 21 franšizer da registruju po 21 svojeg direktnog referala)