Šta je to Franšiza?

Franšiza se pojavljuje kada kompanija (davalac franšize) licencira svoje trgovačko ime (brand) i svoj način rada (sistem poslovanja) određenoj osobi ili grupi (korisniku franšize) koji se slažu da će poslovati u skladu s uslovima ugovora (ugovor o franšizi). Davalac franšize osigurava korisniku franšize podršku i u nekim slučajevima ima određenu kontrolu nad načinom poslovanja korisnika franšize. Zauzvrat korisnik franšize plaća davaocu franšize početnu taksu (nazvana franšizna taksa) i taksu za poslovanje (rojalti) za korištenje trgovackog imena i načina poslovanja (u našem slučaju kroz edukativne pakete).

 

Uslovi naše Franšize:

Kompanija InFace Invest Group Ltd u svom poslovanju ima dva modela franšiznog ugovora:

 I Model: Franšizni ugovor sistema SFT21

II Model: Franšizni ugovor kompanije InFace Invest Group Ltd

 

I model:

Franšizni ugovor sistema SFT21 namenjen je fizičkim i pravnim licima koji nakon potpisivanja franšiznog ugovora, kao SFT21 franšizeri učestvuju u stvaranju i širenju branda SFT21 odnosno naše online poslovno-društvene zajednicei. SFT21 franšizeri posluju u skladu s pravilima poslovanja naše kompanije uz pomoć edukativnih paketa koje mogu koristiti za izgradnju svog poslovanja unutar naše kompanije ali ih isto tako mogu primeniti u svom poslovanju van sistema SFT21.

Rok za proveru sistema SFT21, funkcionalnosti edukativnih paketa i pojedinosti franšiznog ugovora je u prvih 90 dana uz 100%-tnu garanciju povraćaja novca posle isteka 90-tog dana.

Naponema: Rok od 90 dana se odnosi na proveru svega navedenog, a za upoznavanje i potpisivanje Franšiznog ugovora posle 80-tog dana u roku od 20 dana.

 

II model:

Franšizni ugovor kompanije InFace Invest Group Ltd se odnosi na rentiranje prostora na portalu kompanije InFace Invest Group Ltd sa svim edukativnim paketima (edukativni paketi prilagođeni modelu kompanije koja svoje poslovanje integriše na portal kompanije InFace Invest Group Ltd) i implementacijom patentiranog sistema SFT21, patentiranom formulom za samoodrživost binarne matrice uz kompletnu podršku menadžmenta kompanije InFace Invest Group Ltd. Rok za proveru II modela regulisan je kroz I model tako da svaka kompanija ima mogućnost provere sistema SFT21, funkcionalnosti edukativnih paketa i pojedinosti franšiznog ugovora u prvih 90 dana uz 100%-tnu garanciju povraćaja novca posle isteka 90-og dana.

Napomena: Rok od 90 dana se odnosi na proveru svega navedenog kroz I model, a za upoznavanje i potpisivanje franšiznog ugovora posle 80-tog dana u roku od 20 dana za Sistem SFT21 i to otvara mogućnost potpisivanja Franšiznog ugovora sa Kompanijom InFace Invest Group Ltd, što nije preduslov za potpisivanje Franšiznog ugovora sa Kompanijom InFace Invest Group Ltd (ali je mogućnost za proveru svega navedenog).