Aktivacija naloga prvi je korak koji morate obaviti nakon obavljene registracije. Obavljenom registracijom zauzimate prvu slobodnu poziciju u strukturi Vašeg sponzora nakon čega je potrebno aktivirati korisnički nalog kako bi mogli pristupiti stranicama kontrolne table.

Aktivacija korisničkog naloga moguća je;

  • Aktivacijom prijateljskog koda
  • Aktivacijom koda u vrednosti 10$
  • Kupovinom startnog paketa vrednosti 30$
  • Kupovinom startnog paketa vrednosti 105$