Garancija na zadovoljstvo poslovanjem u prvih 90 dana uz 100%-tni povraćaj uložene investicije u tom periodu, najveća je moguća garancija koju jedna kompanija može dati svojim članovima.

Od trenutka registracije pa u narednih 90 dana kompanija daje istu mogućnost svakom registrovanom članu da po isteku 90-tog dana samostalno odluči da li želi odustati od daljnjeg poslovanja ili želi poslovanje nastaviti.

Smatramo da je 90 dana dovoljno dug period u kojem svaki član ima i više nego dovoljno vremena, da bez ikakvog rizika započne sa radom te da prouči sve dostupne informacije o kompaniji i poslovanju kompanije odnosno o svemu šta bi ga moglo interesovati, a kako bi doneo sopstvenu odluku o nastavku poslovanja potpisivanjem franšiznog ugovora.

Po isteku 90-tog dana obaveza je svakoga člana da klikom na link odluči da li želi prekinuti poslovanje ili želi nastaviti poslovanje.  Rok za odluku je u narednih 10 dana odnosno po isteku 100-tog dana od dana registracije.

Ukoliko član iz bilo kojeg razloga, bez obaveze obrazloženja takve odluke, želi odustati od nastavka poslovanja, kompanija se obavezuje u roku od 24-48 sati /max. 5 radnih dana izvršiti povraćaj investiranog iznosa u celosti te ga briše sa zauzete pozicije.

Član koji je klikom na link odustao od poslovanja po isteku garantnog roka nema pravo da se ponovo registruje u narednih 180 dana.