Lozinka je skup od minimalno 8 do maksimalno 100 znakova koje ćete Vi izabrati po sopstvenom izboru. U sebi treba da sadrži veliko slovo, malo slovo, broj i interpunkcijsku oznaku. Prvu lozinku dobijate od sistema nakon izvršene potvrde registracije, koju naknadno možete zameniti sopstvenom, uvek kad to želite.

Lozinku trebate čuvati i ne smete je davati drugima. Ukoliko je date drugome činite to na sopstvenu odgovornost.