Ugovor kompanije InFace Invest Group Ltd

Ugovor kompanije InFace Invest Group Ltd  sačinjen je prema svim međunarodnim normama i standardima koje pravno reguliraju odnos između dva subjekta (u našem slučaju kompanija InFace Invest Group Ltd kao pravna osoba sa jedne strane  i fizička ili pravna osoba sa druge strane).

Kompanija InFace Invest Group Ltd određuje i postavlja standarde za svoj sistem SFT21, edukativne pakete, autorskim pravom zaštićenu formulu binarne matrice kao i za prostor na portalu što je regulirano kroz franšizni ugovor.

Standardizacija svih elemenata na portalu kao i samog sistema SFT21, koji su dio ovog ugovora od strane kompanije InFace Invest Group Ltd, ključni su segment ugovora.

Standardi koji su propisani od strane kompanije InFace Invest Group Ltd, a koji ovim ugovorom moraju biti prihvaćeni u svrhu nastavka neometanog rada druge strane (fizičke ili pravne osobe), daju mogućnost spoznaje načina, modela rada i korištenje svega ponuđenog na portalu kompanije InFace Invest Group Ltd kao i samog sistema SFT21.

Ugovor postaje pravomoćan nakon izvršene potvrde identiteta korisnika sa unaprijed definiranim modelom i po svim međunarodnim standardima.

Sa svime navedenim biti ćete upoznati odmah nakon izvršene aktivacije svog korisničkog računa.