Pravila privatnosti

Ova pravila privatnosti vrijede za portal:  www.infaceinvestgroup.com
Izdana su od strane kompanije InFace Invest Group Ltd, kojima se uređuje privatnost svih posjetilaca kao i onih koji se odluče za registraciju.

Pravila određuju različita područja koja se odnose na privatnost korisnika te opisuju obaveze i zahtjeve korisnika i vlasnika Portala. Pored toga, način na koji ovaj Portal obrađuje, čuva i štiti korisničke podatke i informacije detaljno je navedeno u pravilima.

Portal kompanije InFace Invest Group LTD (u nastavku: Portal)

Ovaj Portal i njegovi vlasnici pro aktivno pristupaju zaštiti privatnosti korisnika i osiguravaju poduzimanje neophodnih koraka kako bi zaštitili privatnost svojih korisnika tokom njihove posjete.

Ovaj Portal je u skladu sa svim zakonima međunarodnog prava i zahtjevima za privatnost korisnika.

Korištenje kolačića

Ovaj Portal koristi kolačiće kako bi poboljšao iskustvo korisnika prilikom posjete Portala. Gdje je primjenjivo, ovaj Portal koristi sistem kontrole kolačića koji korisniku omogućavaju prilikom prve posjete Portalu da dozvoli ili onemogući korištenje kolačića na svom računalu / uređaju. Ovo je u skladu sa najnovijim zakonskim zahtjevima za Portal da dobiju eksplicitnu suglasnost od korisnika prije nego što napuste pozadinu ili čitaju datoteke kao što su kolačići na korisničkom računalu / uređaju.

Kolačići su male datoteke sačuvane na hardveru računala korisnika, koji prate i čuvaju informacije o interakcijama korisnika u korištenju Portala. Ovo omogućava Portalu preko svog servera da korisnicima pruži prilagođenu i adekvatnu posjetu Portalu.

Korisnicima se preporučuje da ukoliko žele da odbiju korištenje i čuvanje kolačića sa ovog Portala na hard disku svojih računala, trebalo bi da poduzmu neophodne korake u okviru sigurnosnih postavki svojih web pretraživača kako bi blokirali sve kolačiće sa ovog Portala i prodavača vanjskih servisa.

Ovaj Portal koristi softver za praćenje radnji svojih posjetilaca kako bi im osigurao bolje razumijevanje prilikom korištenja sadržaja na stranicama portala.

Ovaj softver osigurava Google analitika koja koristi kolačiće kako bi pratila upotrebu posjetilaca. Softver će sačuvati kolačiće na tvrdom disku računala kako bi pratio i nadgledao njihovo angažiranje i korištenje Portala, ali neće čuvati  ili prikupljati osobne podatke.

Ostali kolačići mogu se čuvati na čvrstom disku vaših računala pomoću vanjskih proizvođača kada ovaj Portal koristi referalne programe, sponzorirane veze ili reklame. Takvi kolačići se koriste za konverziju i praćenje referala i obično ističu nakon 30 dana, mada neki mogu trajati duže. Nijedna osobna informacija se ne čuva ili prikuplja.

Stranica “Moj račun“

Na stranici “Moj račun“ nalaze se pod stranice “Profil“ i “KYC“  koje prikupljaju sve relevantne podatke na dva načina, koji su potrebni kao dokaz autentičnosti unesenih podataka te kao jedan od preduvjeta potpisivanja franšiznog ugovora. Kompanija InFace Invest Group potpisuje franšizni ugovor isključivo sa članovima koji su se složili sa unosom osobnih podataka (prilikom registracije potrebno je složiti se sa  Pravilima privatnosti). Unesene osobne podataka (na stranici Profil) potrebno je potvrditi unosom traženih osobnih dokumenata (na stranici KYC). Nakon izvršene provjere autentičnosti unesenih podataka sa učitanim osobnim dokumentima vaš će status u kompanije InFace Invest Group postati: VERIFICIRAN.

Pod stranica “Profil“

Popunjavanje obaveznih polja koja su označena * (na stranici “Profil“) moguće je na dva načina: 

I način:
Kao fizička osoba (PA – Perasonal Account / Osobni račun)
- unose se osobni podaci

II način:
Kao pravna osoba (BA – Business Account  / Poslovni račun)
- unose se osobni podaci odgovorne osobe
- unose se podaci o pravnoj osobi

Pod stranica “KYC“

KYC - Know Your Customer / Upoznajte svog klijenta

Pod stranica “KYC“ služi za prikupljanje osobnih dokumenata kako bi se potvrdila autentičnost unesenih podataka na pod stranici “Profil“, što je moguće na dva načina:

I način:
Kao fizička osoba (PA)
- unose se osobni dokumenti

II način:
Kao pravna osoba (BA)
- unose se osobni dokumenti odgovorne osobe
- unose se dokumenti pravne osobe

U kompanija InFace Invest Group postoje tri preduvjeta potpisivanju franšiznog ugovora:

 1. Kupovina “Startnog paketa“ u roku 30 dana od dana registracije,
 2. Registracija jednog direktnog člana – referala  u prvih 90 dana poslovanja
 3. Unos ispravnih osobnih podataka čija je autentičnost potvrđena unesenim osobnim dokumentima (verifikacija računa), u roku od 90 dana.

Donošenjem odluke o potpisivanju franšiznog ugovora i ispunjenjem svih pred uvjeta, članu se otvara mogućnost preuzimanja SFT21 franšiznog ugovora, na pod stranici “KYC“. Ugovor će biti dostupan odmah nakon izvršene verifikacije računa.

Preuzimanjem ugovora potrebno ga je potpisati, skenirati te ga učitati nazad na istoj pod stranici “KYC“. Od toga trenutka članu se otvara mogućnost da, ukoliko želi, u svakom trenutku može provjeriti i na svoje računalo preuzeti cijeli set dokumentacije kompanije InFace Invest Group.

Ovaj transparentan način izmjene dokumentacije pravno je prihvatljiv i služi kao garancija u poslovanju između fizičke osobe ili pravne osobe sa jedne strane i kompanije InFace Invest Group sa druge strane.

Svi osobni podaci i dokumenti prikupljeni od strane kompanije InFace Invest Group su zaštićeni. Kompanija garantira da ista neće zloupotrijebiti niti dostaviti trećoj strani. Nama služe isključivo u svrhu potpisivanja franšiznog ugovora.

Podaci koji će biti vidljivi drugim članovima u kompaniji su korisničko ime ili ID broj.  
Član ima mogućnost da samostalno izabere koja će opcija biti vidljiva na pod stranici “Binarna matrica“ kao i email adresu, koja je vidljiva drugima u svrhu međusobne komunikacije, za razmjenu informacija koje doprinose njihovom poslovanju. Svaki registrirani član u kompaniji slaže se prilikom registracije sa uvjetom da navedene informacije budu vidljive drugim članovima.

Franšizni ugovori

Kompanija InFace Invest Group ima dvije vrste franšiznog poslovanja:

 1. SFT21 poslovni koncept
  Franšizno poslovanje namijenjeno fizičkim (PA) i pravnim osobama (BA)
 2. Drugi franšizni model poslovanja namijenjen je isključivo za pravne osobe -  kompanije koje žele svoje poslovanje integrirati na stranicama našega portala

Unutarnje veze

Portal InFace Invest Group ima unutarnje veze sa drugim kompanijama koje ističu svoje poslovanje na našem Portalu i koje imaju vlastitu Politiku privatnosti, koja je istaknuta na njihovim pod stranicama.

Kompanija InFace Invest Group ne odgovara za njihova Pravila privatnosti koja se odnose na njihovo prikupljanje podataka od njihovih članova i sa njihovom bazom podataka.

Kompanija InFace Invest Group pruža drugim kompanijama mogućnost integracije njihovog poslovanja na stranicama našega Portalu sa zasebnom bazom podataka. Sa tom će bazom podataka upravljati isključivo svaka kompanija za sebe i svaka će imati pristup samo svojim podacima. Kompanija InFace Invest Group sa takvim bazama i podacima kao i odlukama drugih kompanija nema nikakve veze a samim time i nikakvu odgovornost. Sve je to jasno navedeno u franšiznom ugovoru potpisanom od strane drugih kompanija sa jedne strane i kompanije InFace Invest Group sa druge strane.

Kontakt i komunikacija

Korisnici koji kontaktiraju ovaj Portal i/ili vlasnike to čine po vlastitom nahođenju i pružaju sve one tražene osobne podatke, na vlastiti rizik. Vaši osobni podaci su pod zagarantiranom diskrecijom te se čuvaju zaštićeno sve dok za to postoji potreba, kako je detaljno navedeno u Zakonu o zaštiti podataka i Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka – GPDR (2018. g.)

Ovaj Portal i njegovi vlasnici koriste informacije koje su nam dostavljene kako bi Vama pružili dodatne informacije o proizvodima i uslugama koje nudimo ili kako bi Vam pomogli odgovoriti na sva pitanja ili upite koje ste možda poslali.

Vaši podaci se ne prenose trećoj strani.

Vanjske veze

Iako ovaj Portal samo izgleda da uključuje kvalitetne, sigurne i relevantne vanjske veze, korisnicima se savjetuje da usvoje pravila privatnosti prije nego što kliknu na bilo koje vanjske web poveznice spomenute na ovom Portalu.
(Vanjske veze su poveznice koje se mogu kliknuti na tekstu, baneru, slici ili na drugim web stranicama)

Vlasnici ovog Portala ne mogu garantirati ili potvrditi sadržaj bilo koje vanjske povezane web lokacije usprkos njihovim najboljim naporima. Korisnici bi zato trebali prihvatiti da kliknu na vanjske veze na vlastiti  rizik. Ovaj Portal i njegovi vlasnici ne mogu biti odgovorni za bilo koju štetu ili implikacije uzrokovane posjetom spomenutih vanjskih veza.

Društveno medijske platforme

Komunikacija, angažman i akcije koje se poduzimaju preko eksternih društvenih medija ili platformi na kojima učestvuje i ovaj Portal, prilagođeni su uvjetima kao i pravilima privatnosti sa svakom društvenom i medijskom platformom.

Korisnicima se preporučuje da koriste društvene medije ili platforme i da mudro komuniciraju na njima s pažnjom i oprezom u vezi sa njihovom privatnošću i osobnim detaljima. Ovaj Portal i njeni vlasnici nikad ne će tražiti osobne ili osjetljive informacije putem platformi za društvene medije niti će ohrabriti korisnike koji žele da razgovaraju o osjetljivim detaljima kako bi ih kontaktirali putem primarnih komunikacijskih kanala, na primjer putem telefona ili e-pošte, na društvenim ili medijskim platformama, već se komunikacija odvija isključivo preko podrške u sastavu Portala.

Ovaj Portal može da koristi linkove za društveno dijeljenje koji pomažu u dijeljenju web sadržaja direktno sa Portala na predmetnu društvenu mrežu. Korisnicima se preporučuje prije korištenja takvih linkova za društveno dijeljenje koji to rade po vlastitom nahođenju, da obrate pažnju, da platforma društvenih medija može da prati i sačuva vaš zahtjev za dijeljenje Portala respektivno preko vašeg računa za društvene medije.

Skraćene veze u društvenim medijima

Ovaj Portal i njegovi vlasnici preko svojih platformi za društvene medije mogu dijeliti web poveznice na relevantne web stranice. Prema podrazumijevanom načinu, neke društvene mreže ili platforme skraćuju duge URL (Uniform Resource Locator) ili web address (web adrese) (primjer: https://tinyurl.com/y93pgwsz).

Korisnicima se preporučuje da pažljivo i dobro promisle prije nego što kliknu na skraćene URL ili web adrese, objavljene na platformama društvenih medija od strane ovog Portala i njegovih vlasnika. Usprkos najboljim naporima da se osigura objavljivanje samo originalnih URL-ova ili web adresa, mnoge platforme društvenih medija su sklone spamu i hakiranju, te stoga ovaj Portal i njegovi vlasnici ne mogu biti odgovorni za bilo kakve štete ili implikacije prouzrokovane posjetom takvih skraćenih poveznica.

Resursi i dodatne informacije

 • Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (GDPR – 2018)
 • Zakon o zaštiti podataka
 • Pravilnik o privatnosti i elektronskim komunikacijama 2018
 • Opća pravila zaštite podataka
 • Twitter pravila privatnosti
 • Facebook pravila privatnosti
 • Google pravila privatnosti
 • LinkedIn pravila privatnosti
 • MySpace pravila privatnosti
 • YouTube pravila privatnosti
 • Skype pravila privatnosti

 v.3.0, Jan, 2018. Edited & Customized by: InFace Invest Group Ltd, Global Gateway 8 Rue De La Perle Providence, Mahé, Republic of Seychelles