Naš Portal koristi kolačiće koji su isključivo namijenjeni za poboljšanje pregleda naših stranica u vašem pretraživaču, zaštitu prijateljskih i referalnih linkova. Kolačići prikupljaju podatke iz vašeg pretraživača koji se odnose na vašu posjetu našem Portalu i daju nam smjernice kako da poboljšamo vaš pristup. Kompanija garantira diskreciju tako da ne postoji mogućnost upotrebe ili zloupotrebe podataka u druge svrhe.

Potrebno je da se upoznate sa našim “Uvjetima korištenja“ na linku:

http://infaceinvestgroup.com/hr/uvjeti-koristenja

Potrebno je da se upoznate sa “Pravilima privatnosti“ na linku:

http://infaceinvestgroup.com/hr/pravila-privatnosti