Lozinka je skup od minimalno 8 do maksimalno 100 znakova koje ćete Vi izabrati po vlastitom izboru. U sebi treba da sadrži veliko slovo, malo slovo, broj i interpunkcijsku oznaku.

Prvu lozinku dobivate od sistema nakon izvršene potvrde registracije, koju naknadno možete zamijeniti vlastitom, uvijek kad to želite.

Lozinku trebate čuvati i ne smijete je davati drugima. Ukoliko je date drugome činite to na vlastitu odgovornost.