Korisničko ime je Vaš naziv koji trebate samostalno izabrati. Mora sadržavati minimalno osam znakova. Jednom izabrano korisničko ime ne može se naknadno promijeniti. Korisničko ime jedinstveno je u sistemu tako da nije moguće izabrati isto, već postojeće korisničko ime.

Unosom korisničkog imena i lozinke prijavljujete se u svoj korisnički račun.