Stranica za prijavu nalazi se na linku:

www.infaceinvestgroup.com/semper-fidelis-team/sft21/log-in

Na dnu stranice zahvale za registraciju klikom na dugme (prijavi se) ili u gornjem desnom uglu na Portalu klikom na dugme (Prijavi Se), dolazite na stranicu na kojoj se nalazi forma za prijavljivanje u koju unosite slijedeće podatke:

* Unesite Korisničko Ime

* Unesite Lozinku

Imate ponuđene 3 opcije koje koristite samo ako:

Izgubili ste svoje Korisničko Ime?
Zaboravili ste Lozinku?
Još nemate račun, Prijavite se sada

Kliknite na dugme Prijavi se