I grupa

Osnovna pitanja i odgovori

Naš Portal koristi kolačiće koji su isključivo namijenjeni za poboljšanje pregleda naših stranica u vašem pretraživaču, zaštitu prijateljskih i referalnih linkova. Kolačići prikupljaju podatke iz vašeg pretraživača koji se odnose na vašu posjetu našem Portalu i daju nam smjernice kako da poboljšamo vaš pristup. Kompanija garantira diskreciju tako da ne postoji mogućnost upotrebe ili zloupotrebe podataka u druge svrhe.

Potrebno je da se upoznate sa našim “Uvjetima korištenja“ na linku:

http://infaceinvestgroup.com/hr/uvjeti-koristenja

Potrebno je da se upoznate sa “Pravilima privatnosti“ na linku:

http://infaceinvestgroup.com/hr/pravila-privatnosti

Nije potrebno predznanje da bi bili uspješni član našeg Sistema SFT21. Dovoljna je volja i želja za učenjem i usavršavanjem vašeg sadašnjeg ili budućeg načina poslovanja. Kroz nadogradnju u našem sistemu dobivate edukativne pakete InFace University  tako da je potrebno samo da slijedite korake i upute kako bi postigli zadovoljavajuće rezultate.

Stranica za prijavu nalazi se na linku:

www.infaceinvestgroup.com/semper-fidelis-team/sft21/log-in

Na dnu stranice zahvale za registraciju klikom na dugme (prijavi se) ili u gornjem desnom uglu na Portalu klikom na dugme (Prijavi Se), dolazite na stranicu na kojoj se nalazi forma za prijavljivanje u koju unosite slijedeće podatke:

* Unesite Korisničko Ime

* Unesite Lozinku

Imate ponuđene 3 opcije koje koristite samo ako:

Izgubili ste svoje Korisničko Ime?
Zaboravili ste Lozinku?
Još nemate račun, Prijavite se sada

Kliknite na dugme Prijavi se

Korisničko ime je Vaš naziv koji trebate samostalno izabrati. Mora sadržavati minimalno osam znakova. Jednom izabrano korisničko ime ne može se naknadno promijeniti. Korisničko ime jedinstveno je u sistemu tako da nije moguće izabrati isto, već postojeće korisničko ime.

Unosom korisničkog imena i lozinke prijavljujete se u svoj korisnički račun.

Lozinka je skup od minimalno 8 do maksimalno 100 znakova koje ćete Vi izabrati po vlastitom izboru. U sebi treba da sadrži veliko slovo, malo slovo, broj i interpunkcijsku oznaku.

Prvu lozinku dobivate od sistema nakon izvršene potvrde registracije, koju naknadno možete zamijeniti vlastitom, uvijek kad to želite.

Lozinku trebate čuvati i ne smijete je davati drugima. Ukoliko je date drugome činite to na vlastitu odgovornost.

Izvršiti registraciju moguće je putem jednog od tri (u nastavku ponuđena) linka ili posjetom stranica Portalu te odabirom opcije “Registriraj se“ u glavnom meniju:

Prijateljski link u formi:

www.infaceinvestgroup.com/semper-fidelis-team/sft21/sponsor(username_or_ID)-ac(f.code)/sign-up,

Referalni link u formi:

www.infaceinvestgroup.com-semperfidelisteam/sft21/sponsor(username_or_ID)/sign-up ili

Adminski link u formi:

www.infaceinvestgroup.com/semper-fidelis-team/sft21/sign-up .

Klikom na jedan od gore ponuđenih linkova otvara Vam se stranica sa formom za registraciju koju je potrebno da popunite na slijedeći način:

* Vaše Ime

* Vaše Prezime

* Izaberite svoje Korisničko Ime

* Unesite svoju  Email adresu

* Unesite svoju Lozinku

* Potvrdite Lozinku

Izaberite jednu od ponuđenih opcija:

* Osobni ili Poslovni

(Osobni račun morate potvrditi osobnim dokumentima dok poslovni račun potvrđujete osobnim dokumentima i  dokumentima o registraciji kompanije)

Imajte na umu, da prilikom popunjavanja registracijskog obrasca upišete točne osobne podatke koji moraju biti identični podacima na vašim osobnim dokumentima jer ćete osobne dokumente morati unijeti kako bi potvrdili svoj identitet.

 

Izaberite jednu od ponuđenih opcija:

* “Imam aktivacijski kod“ ili “Nemam aktivacijski kod“

(Ako izaberete opciju “Imam aktivacijski kod“ otvorit će Vam se polje za unos  koda.
Ukoliko izaberete “Nemam aktivacijski kod“, nakon registracije biti ćete upućeni da kupite kod)

* Potvrdite: “Slažem se sa uvjetima korištenja usluge i Pravilima privatnosti“ (potrebno je da se upoznate sa Uvjetima korištenja i Pravilima privatnosti, posjetom stranica na istaknutim linkovima)

* Klikni na dugme “Registracija“

Nakon izvršene registracije potrebno je da potvrdite registraciju klikom na linkom koji će vam stići u email-u.  Klikom na link za potvrdu registracije, odlazite na stranicu zahvale gdje Vas očekuje tekst:

Hvala na izvršenoj registraciji u kompaniju InFace Invest Group!

Na stranici zahvale nalazi se tekst pod naslovom: Važna Napomena, OBAVEZNO PROČITATI:

Nakon pročitanog teksta, na dnu stranice nalazi se link u vidu dugmeta (Prijavi se) koje Vas povezuje sa stranicom na kojoj je forma za prijavu.

Aktivacija računa prvi je korak koji morate obaviti nakon obavljene registracije. Obavljenom registracijom zauzimate prvu slobodnu poziciju u strukturi vašeg preporučitelja nakon čega je potrebno aktivirati korisnički račun kako bi mogli pristupiti stranicama kontrolne ploče.

Aktivacija korisničkog računa moguća je;

  • Aktivacijom prijateljskog koda
  • Aktivacijom koda vrijednosti 10$
  • Kupovinom startnog paketa vrijednosti 30$
  • Kupovinom startnog paketa vrijednosti 105$