Naša uspješna poslovna karijera traje preko 30 godina i ogleda se u stvaranju i upravljanju uspješnih kompanija.

Pojavom interneta i razvojem naprednih tehnologija, naše poslovanje preorijentirali smo na internet poslovanje i postali pioniri u istom.

Karijeru u internet poslovanju u trajanju od preko 20 godina, zaokružili smo i uobličili na nama svojstven način, stvaranjem i patentiranjem jedinstvenog sistema sa formulom samoodrživosti.

Kvaliteta i vrijednost našeg sistema u praksi se dokazala nebrojeno puta, a potvrda je:

  • Veliki broj uspješnih i zadovoljnih članova u našem sistemu, sa stalnim porastom.
  • velika zajednica zadovoljnih i uspješnih, nastala testiranjem i primjenom našeg edukacijskog materijala (InFace University) od strane naših članova
  • Želja za inovacijama i mukotrpan rad, što nas je dovelo do stvaranja jedinstvenog SFT21 sistema na Internetu.

SFT21 sistem je autorskim pravom zaštićen sistem sa kojim se možete upoznati nakon registracije sa garancijom na zadovoljstvo u trajanju od 90 dana što Vam omogućava testiranje bez ikakvog rizika.

Kompanija InFace Invest Group želi sa Vama sklopiti partnerski odnos pružajući Vam mogućnost ulaska u elitnu zajednicu uspješnih kompanija i pojedinaca.

Razlika između nas i ostalih je u tome što mi našu karijeru i iskustvo ne čuvamo sebično za sebe, već to želimo podijeliti sa Vama i na taj način dobiti nove uspješne partnere i suradnike.

U svakoj suradnji i partnerstvu potrebne su dvije strane i ako su obje zadovoljne, suradnja će biti moguća i uspješna. Naš sistem poslovanja zasnovan je na vašem uspjehu jer je vaš uspjeh i naš uspjeh.

Naš je princip vrlo jednostavan: Mi Vama edukaciju i način poslovanja kojim ćete postići uspjeh - Vi nama partnerstvo i suradnju kod stvaranja i širenja naše zajednice uspješnih.

Nije bitno šta radite već je bitno kako radite to što radite.

Naše dugogodišnje iskustvo uz prikupljeno znanje i vještine, podijelit ćemo sa Vama i nesebično Vam pokazati kako najbolje raditi ono što želite.

Upoznajte se sa karijernim statusom Sistema SFT21 u tabeli ispod:

Kraći naziv Puni naziv
Besplatan SFT Besplatan
Aktivan SFT Aktivan
Startni SFT Startni
Srebrni SFT 3 Srebrni
Zlatni SFT 7 Zlatni
Platinasti SFT 14 Platinasti
Smaragd SFT 21 Smaragd
Diamant SFT 21/3 Diamant
Plavi Diamant SFT 21/7 Plavi Diamant
Pink Diamant SFT 21/14 Pink Diamant
SFT Diamant SFT 21/21 SFT Diamant

Obrazloženje: Karijerni status u periodu trajanja garancije baziran je na vašu registraciju i aktivaciju korisničkog računa uz nadogradnju, dok se nakon potpisivanja franšiznog ugovora bazira na broju registriranih članova.

SFT Besplatan (nakon registracije)

SFT Aktivan (nakon aktivacije)

SFT Starter (nakon kupovine Startnog paketa)

SFT 3 Srebro (3 direktno registriranih franšizera)

SFT 7 Zlato (7 direktno registriranih franšizera)

SFT 14 Platina  (14 direktno registriranih franšizera)

SFT 21 Smaragd (21 direktno registriranih franšizera)

SFT 21/3 Diamant (vaš 21 franšizer, svaki od njih ima svoja 3 registrirana direktna franšizera)

SFT 21/7 Plavi Diamant (vaš 21 franšizer, svaki od njih ima svojih 7 registriranih direktnih franšizera)

SFT 21/14 Pink Diamant (vaš 21 franšizer, svaki od njih ima svojih 14 registriranih direktnih franšizera)

SFT 21/21 SFT Diamant (vaš 21 franšizer, svaki od njih ima svojih 21 registriranih direktnih franšizera)